Fiskerimyndighetene (Sernapesca) rapporterte tirsdag at ni av i alt 13 lokaliteter er rammet, og at de er i dialog med «selskaper» som driver lokalitetene, det vil sannsynligvis si flere enn Blumar og Salmones Austral som har oppgitt sine tap. Ingen andre selskapsnavn er imidlertid nevnt i en melding som er gjengitt i flere chilenske medier, blant annet i bransjenettstedet Aqua.

Algeoppblomstringen hadde tirsdag rammet et område som består av produksjonssonene ACS 30A, 30B og 31A i landets nest sørligste fylke, Aysén.