– Driften i 2021 var ok, men en del utfordringer knyttet til avlusning, sår og dødelighet. Dødeligheten var opp fra 2020 og endte på 15,21 prosent. MTB-utnyttelsen ved årsslutt var på 93,1 prosent, skriver selskapet i sin årsrapport.

Selskapet holder til på Indre Kvarøy i Lurøy kommune, og har datterselskapene Kvarøy Sjøhus, Kvarøy Salmon og Kvarøy Oppdrettsservice.

– Driften var ok

Kvarøy Fiskeoppdrett hadde i 2021 fem konsesjoner med en maksimal tillatt biomasse (MTB) på 4.084 tonn. Selskapet har en avtale om samlokalisering med én konsesjon for Salmobreed for stamfiskproduksjon, samt samlokalisering med Selsøyvik Havbruk, som driftes av Kvarøy til en avtalt pris.