Ørreten oppnådde kroner 56,84 mot kroner 53,22 for laksen, ifølge dagsfersk månedsstatistikk fra Norges sjømatråd. I løpet av årets ni første måneder har Norge eksportert oppdrettet regnbueørret for 2,8 milliarder kroner.