ØRRET
  • Referer til oppdrettet stor regnbueørret i sjø, det vil si fisk som er større enn 1,1 kilo ved salg
  • Snittstørrelsen for eksport ligger på knappe 5 kilo
  • Mange land både i Europa (ikke Norge) pluss Tyrkia og USA og andre produserer liten ørret, såkalt pannestørrelse
  • Slik produksjon skjer i elver, innsjøer og særlig i ferskvannsdammer
  • Småørret konsumeres gjerne lokalt, men Danmark og Tyrkia eksporterer en del
  • Europa og Tyrkia produserte i 2019 nesten 230.000 tonn småørret

Kilde: Sjømatrådet og Feap

Ørreten oppnådde kroner 56,84 mot kroner 53,22 for laksen, ifølge dagsfersk månedsstatistikk fra Norges sjømatråd.