– Dette kvartalet har vært et bra kvartal. Det har vært høye priser på produktene våre, men det har også vært høye kostnader. Kostnadsinflasjonen, den kommer, fortalte Lerøy Seafood Group-sjef Henning Beltestad under selskapets presentasjon av første kvartal fredag.

Første kvartal i år har vært preget av historiske høye og rekordbrytende laksepriser. Da Beltestad pratet om veien videre beskrev han prissituasjonen som «ekstrem».

Lerøy i første kvartal