Syv britiske forhandlere hevder at de til sammen har lidd et tap i størrelsesorden 850 millioner dollar – tilsvarende 8,8 milliarder kroner, på grunn av påstått prisrigging fra flere norske lakseoppdrettsselskaper.

Gruppen av forhandlere som søker erstatning fra de norske selskapene og deres datterselskaper i Storbritannia inkluderer Asda, Iceland Foods, Marks og Spencer, Ocado, Wm Morrison Supermarkets, Aldi og Co-op. International Seafoods Limited, prosessoren 100 prosent eid av Morrisons, er også en av saksøkerne.

Store krav

Til sammen representerer disse forhandlerne over 44 prosent av det britiske dagligvaremarkedet, med totale estimerte kjøp av oppdrettet atlantisk laks på rundt 1,7 milliarder pund (2 milliarder euro/2,2 milliarder euro – tilsvarende 22,6 milliarder kroner) i løpet av den påståtte prisriggingsperioden, ifølge rettsdokumenter avlevert konkurransenemnda (CAT).