Prisen ender da på 56–58 kroner per kilo for industristørrelsene 3–6 kilo til oppdretter for fisk som selges på spotmarkedet i neste uke, sier en vanligvis velinformert kilde til IntraFish.

Prisene har falt fra en historisk rekord på rundt 125 kroner i mai. I inneværende uke har den nærmet seg produksjonskost som befinner seg i overkant av 50 kroner.

September-oktober

– Står til liv?

– Jo, det står bra til liv, sier en eksportør.

– Med deg eller med lakseprisen?

– Med meg sjøl, ha-ha.

Han melder at prisen skal opp noen kroner og ligger i leiet 56 til 60 kroner til oppdretter for størrelsene 3 til 6 kilo.