– En betydelig del av fiskeoljen erstattes nå med algeolje. Dette gjør at Cargill blir mindre avhengig av fiskeolje, og bidrar til at vi får mer stabil tilgang til omega-3, noe som er helt nødvendig for bærekraftig vekst i næringen, uttaler Trond Ytre-Arne, som er innkjøpsdirektør i Cargill Aqua Nutrition region Nordsjøen i en pressemelding.

Omega 3-fettsyrer
  • Omega 3-fettsyrer er en sentral ingrediens i fiskefôr.
  • I dag er fiskeolje eneste naturlige kilde til disse fettsyrene, men tilgangen er stadig mer begrenset.
  • Forsyningssituasjonen i verden er også stadig mer utfordrende og ustabil.
  • Cargill skriver at algeolje foreløpig er den eneste reelle alternative kilden til omega-3 for norsk oppdrett. Ifølge selskapet fungerer dette også fint ernæringsmessig fint, og viser til både forskning og den kommersielle erfaringen med bruk av algeolje.
Kilde: Cargill

Siden sommeren 2018 har Cargill levert fôr med omega-3 fra alger til kunder som har ønsket dette. Nå har selskapet inngått avtaler som sikrer tilgang på større volum, og vil derfor inkludere alger som en del av oljemiksen i alle fiskefôr fra april.

Trond Ytre-Arne er innkjøpsdirektør i Cargill Aqua Nutrition region Nordsjøen. Foto: Cargill

– Algeolje er foreløpig den eneste reelle alternative kilden til omega-3 for norsk oppdrett. Ernæringsmessig fungerer det også fint, det viser både forskning og den kommersielle erfaringen med bruk av algeolje, skriver selskapet.

– Investert betydelig

Ifølge Cargill er algeolje i dag tilgjengelig i kommersielle volumer, og legger til at det er blitt investert betydelig i næringen.

– Dette hadde ikke vært mulig uten godt samarbeid med oppdretterne som har gått i bresjen og tatt i bruk algeolje i fôret. Her tok Lerøy tidlig ansvar og deres pionérarbeid med å integrere alger i fôret har vært sentral i å bygge opp algeindustrien, melder Cargill.

Cargill
  • Har 155.000 ansatte i 70 land.
  • Tilbyr mat, landbruk, finansielle og industrielle produkter og tjenester.
  • Leverer blant annet fôr til akvakultur- og landbruksnæringen.
  • I Norge produserer Cargill fôr til laksefisk under EWOS-merket.
Kilde: Cargill

Jørgen Skeide, som er fôrsjef i Lerøy Seafood Group, opplyser at selskapet tidlig valgte å jobbe strategisk med alger som fôrråvare.

– Vi ser med glede at vår satsing og tidlige inkludering av alger i vårt standardfôr, har bidratt til industrialisering av leverandørleddet og å skape et marked som gjør at pris og volum har kommet på nivå som gjør bærekraftig EPA+DHA tilgjengelig for alle oppdrettere, uttaler han.

Ifølge et skriv publisert på Bioteknologirådets hjemmesider er EPA og DHA to omega-3-fettsyrer som man finner i fet fisk.

Bærekraftsforpliktelser

Cargill opplyser at grep som bruk av algeolje er et eksempel på å øke bruken av alternative og bærekraftige råvarer, noe selskapet har forpliktet seg til gjennom forskningsprosjektet Millennial Salmon. Prosjektet har mål om å erstatte store deler av de tradisjonelle råvarene med nye og bærekraftige råvarer.

Jørgen Skeide er fôrsjef i Lerøy Seafood Group. Foto: Lerøy

– Ved å nå inkludere algeolje i alle fôr viser vi at dette er gjennomførbart i kommersielle volum allerede nå, og tar et viktig steg inn i fremtiden.