Det tilsvarer 45 milliarder kroner med dagens vekslingskurs. Til sammenlikning utgjorde den norske eksporten 85 milliarder kroner, ifølge Norges sjømatråd.

Det er Chiles lakseråd (se faktaboks) som allerede nå går ut med tallene som er innhentet fra sentralbanken og tollmyndighetene. Tidligere har ikke tallene vært offentliggjort før i midten av februar.

2020 var spesielt

CHILES LAKSERÅD