Det dreier seg om 6,462 milliarder dollar, ifølge nye tall som Intrafish har fått tilsendt fra bransjeorganisasjonen Chiles Lakseråd, Consejo del Salmón. Tallene baserer seg på statistikk fra chilenske tollmyndigheter.

Nedgangen skyldes delvis reduserte kilopriser på chilensk laks, sammenliknet med 2022 da prisene var «spesielt høye», ifølge Lakserådet i Chile.

Det anslår prisnedgangen til 5 prosent i snitt. Nedgangen var sterkest i de siste fire månedene før årsskiftet, noe som drar snittet ned.

Vekst i volum

I volum var utviklingen motsatt.