De to landene står til sammen for 80 prosent av verdens produksjon av oppdrettet atlantisk laks. I fjor ble det slaktet 2,65 millioner tonn, omregnet til rund vekt