De to landene står til sammen for 80 prosent av verdens produksjon av oppdrettet atlantisk laks. I fjor ble det slaktet 2,65 millioner tonn, omregnet til rund vekt (WFE). Norge sto for halvparten og Chile for 30 prosent.

Nyeste sammenlignbare statistikk gjelder årets første åtte måneder.

I perioden har norsk eksport økt med 13 prosent sammenliknet med samme periode i fjor, til 898.000 tonn (WFE).

I perioden er chilenernes eksport opp 2 prosent til 444.000