Det melder bransjeorganisasjonen Det chilenske lakserådet («Consejo de Salmón») som består av de fire største lakseprodusentene i landet: Mowi og Cermaq som har hovedkontor i Norge, pluss AquaChile og Salmones Aysén. De står for om lag halvparten av Chiles eksport av laksefisk, det vil si atlantisk primært, pluss stillehavslaksen coho og stor regnbueørret. Norge produserer ikke coho.

I amerikanske dollar utgjorde eksporten i andre kvartal rundt 1,153 milliarder.