Aktører i laksenæringa og Norges sjømatråd satte umiddelbart i gang med å rette opp skaden som TV-programmet hadde påført den norske næringa. Jobben har tatt tid.

En ny undersøkelse utført av det multinasjonalt selskapet Ipsos, gleder sjømatutsending Trine Horne i Paris. Franske forbrukere har gjenvunnet tillitten til norsk laks.

Ipsos tilbyr markedsundersøkelser, meningsmålinger og annen anvendt samfunnsforskning.

Fortsatt er det 17 prosent som sier at de har mindre tiltro til laks fra Norge, og det verserer fortsatt negativ omtale av norsk laks i franske medier.