Torsdag formiddag ble det kjent via en børsmelding at Måsøval-selskapet Pure Norwegian Seafood over flere år har solgt fisk ulovlig. Det handler om eksportert av såkalt produksjonsfisk, og fisk som skulle ha vært ensilert (destruert).

HVA ER PRODUKSJONSFISK?
 • Norsk oppdrettslaks graderes av bransjen selv, etter en felles bransjestandard (NBS 10-01) fra 1999.
 • Klassene er superior, ordinær og produksjon. Det aller meste av fisken, typisk over 90 prosent, er superior. Andelen kan variere noe fra årstid til årstid, og landsdel til landsdel.
 • Det er objektive krav til fisk i hver klasse, som blant annet går på farge, flekker, sår, fasthet, skader, blødninger og form.
 • Beskrivelsen av superior er «et førsteklasses produkt med egenskaper som gjør det velegnet til alle formål. Produktet er uten betydelige feil, skader eller mangler og har et positivt helhetsinntrykk».
 • Den dårligste fisken, produksjon, kan ikke eksporteres ut av Norge før den er feilrettet. Typiske tegn for denne kan være kjønnsmodning, sår, misdannelser eller «grove behandlingsfeil».
 • Det er ingen offisiell eller uavhengig tredjepart som bedømmer fisken (foruten i spesielle tilfeller hvor Mattilsynet kan stoppe eksport av produksjonsfisk).

Kilder: NBS 10–01 samt ulike industriaktører.

– Mattilsynet ble først kjent med hvor alvorlig saken er denne uken da resultatet av granskningen ble presentert for oss, opplyser Steinar Westerberg, regiondirektør i region midt i Mattilsynet i en epost til Intrafish.

– Vi ser svært alvorlig på saken ettersom en ekstern granskning gjort for Måsøval og Pure Norwegian Seafood viser at det både er eksportert fisk som ikke skal gå til menneskemat, og fisk med mangler. Begge deler er klare brudd på regelverket og skal ikke skje, legger Westerberg til.

Fikk mistanke

To personer hos Pure Norwegian Seafood (PNS) er suspendert som følge av funnene, har selskapet selv opplyst i en egen pressemelding i dag.

Det var Måsøval, som eier 65 prosent av Pure Norwegian Seafood gjennom et kjøp i 2021, som fattet mistanke om at noe var galt hos selskapet de medeier og leverer fisk til. Mistanken oppsto i oktober i fjor.

Måsøval (tidligere Måsøval Fiskeoppdrett)
 • Lakseselskap med hovedkontor på Frøya og produksjon i flere kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal.
 • Har rundt 260 ansatte etter oppkjøpet av Vardal Gruppen og rask vekst.
 • Kontrollerer store deler av verdikjeden.
 • Slaktet nær 22.000 tonn laks i 2022, og omsatte da for 1,99 milliarder kroner. Årsresultatet for 2023 er først klart om en måneds tid.
 • Børsnotert i Oslo. Største eier er Måsøval-familien med rundt 70 prosent.

– Forutgående myndighetsinspeksjoner, kontroller og revisjoner hadde ikke avdekket forholdene. Via Måsøvals styrerepresentanter i PNS, ble det straks tatt grep gjennom styreinstruks om fullstendig stans av den uregelmessige aktiviteten, fryselager ble forseglet og berørte produkter tilbakekalt. Det ble innen kort tid foretatt organisatoriske grep, og innført nye og forsterkede rutiner på PNS. EY ble så engasjert for å gjennomføre en uavhengig og grundig granskning. Mattilsynet ble varslet i starten av november og dialog med tilsynet er opprettholdt underveis i granskningen, heter det i børsmeldingen fra det trønderske oppdrettsselskapet tidligere i dag.Mattilsynet ble orientert.

Pure Norwegian Seafood på Averøy i Møre og Romsdal Foto: Anders Furuset

Mattilsynet bekrefter at de ble informert i november:

– Vi ble orientert i november om at virksomhetene hadde avdekket regelverksbrudd som gjaldt eksport av oppdrettet fisk med feil og mangler, såkalt produksjonsfisk. Selskapene hadde satt i verk tiltak for å stoppe aktiviteten og bedt eksternt firma granske saken, skriver Westberg til Intrafish.

Men alvorligheten i saken ble som tidligere nevnt først klart for Mattilsynet denne uken.

– Vi følger den opp og i første omgang ser vi på omfang og vurderer tilbaketrekkinger av fisk som ikke skal gå til menneskemat. Vi går også grundigere inn i funnene fra granskningen for å vurdere videre oppfølging. Vi jobber tett med selskapene for å komme til bunns i den.

Mattilsynet sier samtidig at det er for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser dette kommer til å få.

Arkivfoto fra Pure Norwegian Seafoods lokaler på Averøy i Møre og Romsdal. Foto: Kjersti Kvile

Dette viser gransingen

Granskningen som EY har foretatt viser at PNS har latt bestemte kunder kjøpe frossen laks som etter det norske regelverket ikke egner seg for humant konsum.

Produksjonsfisk skal etter reglene være feilrettet før den eksporteres ut av landet.

I pressemeldingen fra PNS listes følgende forhold fra de foreløpige funnene i granskningen opp som alvorlige:

 • Granskningen viser at PNS har solgt frossen laks som etter norsk regelverk ikke er egnet for humant konsum. Dette omfatter ifølge funnene blant annet selvdød fisk, gulvfisk og kjønnsmoden fisk. Salg av disse kategoriene fisk er ulovlig.
 • Salget har ifølge granskningen skjedd til et begrenset antall kunder, spesielt i Øst-Europa. Funnene i granskningen tyder på at kundene har visst hva de kjøpte og spesielt har ønsket laks i disse kategoriene.
 • Granskningen peker på rundt 20 mulige kunder i europeiske land, inkludert i Norge. Det har i granskningen ikke vært mulig å fastslå hvor sluttproduktene har endt opp.
 • Salget har ifølge funnene i granskningen pågått i en årrekke. Granskningen anslår at laks som etter det norske lovverket ikke er egnet for humant konsum, mellom 2020 og 2023 utgjorde i underkant av én prosent av det totale volumet av fisk i PNS. Det utgjør rundt 500 tonn.
 • Granskningen viser at PNS også har solgt produksjonsfisk til utlandet, uten at den først er blitt bearbeidet innenlands i henhold til regelverket. Denne er ikke ulovlig å omsette til humant konsum, men har ytre skader som skal rettes i Norge før eksport. Granskningen indikerer at det totalt er eksportert mellom 300 og 400 tonn produksjonsfisk de siste fire årene
  Helge Kvalvik er konsernsjef i Måsøval Foto: Anders Furuset

– Vi har etter granskningen og andre undersøkelser ingen indikasjoner på at noen har fått påvirket helsen sin av denne frosne laksen. Det er viktig, selv om det ikke gjør sviktene i saken mindre alvorlige, uttaler styreleder i PNS, Helge Kvalvik, i selskapets pressemelding.

Kvalvik er også konsernsjef i Måsøval, som er hovedeier i PNS.