Det viser den nyeste statistikken som Norges sjømatråd slipper i dag, torsdag morgen.

Totalt ble det eksporter 95.620 tonn laks til en verdi av 9,6 milliarder kroner. Norges Sjømatråd viser til at det er en økning på 1,1 milliader kroner sammenlignet med juli i fjor.

– Det har aldri vært en så sterk julimåned for eksport av laks til Kina, sier Andreas Thorud, Sjømatrådets sjømatutsending i Kina i en melding fra Norges sjømatråd.

Kina størst verdivekst

Eksportverdien økte med 230 millioner kroner til Kina i juli sammenliknet med fjoråret. Totalt gikk det 3.253 tonn med laks. En økning på 59 prosent fra 2022.

– Vi skal ha i mente at juli i 2022 var preget av covid-19 og nedstenginger, og at juli tradisjonelt er høysesong for etterspørsel av laks i markedet.

Thorud sier at man nå opplever en etterspørsel etter norsk laks i Kina, først og fremst fra HoReCa-segmentet, men også dagligvare og e-handel vokser fram som viktigere salgskanaler.

– Vi ser også en spennende trend ved at stadig mer norsk laks får innpass i dagligvarebutikkene utenfor de store byene, forteller han.

Eksportverdi

Svekket norsk krone trekkes fram som hoveddriveren for økningen i eksportverdien sammenliknet med juli i år. På annen sjømat synker eksportvolumet for arter som torsk, sei, sild, makrell og hyske.

Målt i euro er eksportprisen på fersk hel laks den samme som for 12 måneder siden, mens eksportprisen på fersk hel ørret er hele 28 prosent lavere enn juli i fjor.

  • De største markedene for norsk sjømateksport i juli var Polen, Danmark og USA
  • Polen hadde størst verdivekst denne måneden med en økning i eksportverdi på 218 millioner kroner, eller 17 prosent, sammenliknet med samme måned i fjor. Eksportvolumet til Polen endte på 19 514 tonn, noe som er 6 prosent høyere enn samme måned i fjor