I en pressemelding skyldes det på teknisk feil. Tallene som tidligere er oppgitt, gjelder ikke hele måneden.

– Vi opplevde en feil i datainngangen vår rett før helga i uke 43, som vi dessverre ikke avdekket i tide til at tallene ble oversendt Sjømatrådet mandag morgen 1. november, sier seksjonssjef Espen Kristiansen ved seksjon for utenrikshandelsstatistikk i SSB i meldingen.

I den opprinnelige versjonen var den totale eksportverdien av norsk sjømat oppgitt til 11,2 milliarder kroner. Den korrekte verdien skal være 12,1 milliarder. Det er en økning på 1,6 milliarder kroner, eller 15 prosent, sammenlignet med oktober i fjor.

Hittil i år ligger eksportverdien hele 9,5 milliarder kroner foran fjoråret.

Hittil i år er det eksportert sjømat for 96,8 milliarder kroner.

Det er 16 prosent høyere enn i samme periode i fjor.

Det er 9,5 milliarder kroner foran samme periode i fjor.

– Sjøl om koronapandemien ikke er over, fortsetter eksportverdien til norsk sjømat å øke. Resultatet i oktober er tidenes beste enkeltmåned for norsk sjømateksport, sier administrerende direktør Renate Larsen i Sjømatrådet i meldingen.

Politisk mål

Norges nye fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) kommenterer de nye tallene slik:

Bjørnar Skjæran.

– Regjeringen har et mål om å øke eksporten utenom olje og gass med minst 50 prosent innen 2030. Her vil sjømateksporten være en viktig bidragsyter, og rekordtallene for oktober viser at næringa er godt på vei. Dette peker mot et nytt rekordår.

Han lover at regjeringen vil legge til rette for videre vekst for å skape «flere trygge helårige arbeidsplasser i kystsamfunnene, mer bearbeiding, større verdiskaping og økte eksportinntekter».

Laksen isolert

Laksen utgjorde 66 prosent av den totale sjømateksporten i oktober 2021.

– For laksen ser det bedre ut enn opprinnelig meldt, sjøl om oktober var en rekordmåned, sier analytiker Paul T. Aandahl i Sjømatrådet til IntraFish.

Det var ikke noe feil med snittprisen per kilo i oktober. Den endte på kroner 57,74 i snitt for fersk hel laks. Det er opp 19 prosent på samme måned i fjor.

Men verdien var betydelig opp.

Paul T. Aandahl.

Verdien av lakseeksporten gjør oktober 2021 til den høyeste enkeltmåned noensinne med nesten 8 milliarder kroner, eller for å være mer presis: 7,991 milliarder.

Det er 24 prosent opp på oktober i fjor og ikke 14 prosent.

Opprinnelig, før korreksjon, viste eksportverdien 7,4 milliarder kroner.

IntraFish meldte ved månedsskiftet at tidenes rekord for en enkeltmåned var september i år med 7,7 milliarder kroner. Men tidenes foreløpige rekord er altså forrige måned, oktober i år.

– Etterspørselen etter laks har tatt seg kraftig opp, noe som gir seg utslag i en prisøkning på 15 prosent, sammenlignet med oktober i fjor, Dette skjer til tross for en styrket norsk krone mot våre viktigste handelsvalutaer, sier sjømatanalytiker Aandahl.

Ikke volumrekord

Oktober setter imidlertid ikke volumrekord. Måneden beholder andreplassen for eksportert volum noensinne.

I forrige måned solgte norske eksportører 148.000 tonn oppdrettet laks, omregnet til rund vekt. Det er 8 prosent mer enn oktober i fjor.

Det nye tallet ligger drøyt 10.000 tonn over hva som ble oppgitt ved månedsskiftet, rundt 137.000 tonn.

I pressemeldingen fra Sjømatrådet oppgis noe lavere tall. Det skyldes at Sjømatrådet der opererer med produktvekt, ikke rund vekt (WFE).

Tidenes eksportrekord i volum ble satt i september måned i år med 155.000 tonn WFE.

Laksetrailer på vei for å hente fisk til eksport på smale og kronglete veier i Distrikts-Norge. Foto: Bent-Are Jensen

Betaler mer

Målt i verdi er det Frankrike og Nederland som var de største vekstmarkedene i oktober.

– Dette er to markeder som i gjennomsnitt betaler mer for fersk hel laks sammenlignet med det største markedet Polen. I gjennomsnitt var eksportprisen til Polen 53,26 kroner per kilo, mens den var henholdsvis 58,57 og 58,87 kroner per kilo til Frankrike og Nederland, sier Aandahl.

Rangering i volum: Tabellen rangerer Norges største eksportmarkeder for atlantisk oppdrettet laks etter eksportert volum i oktober 2021, målt i tonn rund vekt, WFE:

_ År 2020 2021 Endring
Rangering Land/ Sum 137 535 148 380 8 %
1 Polen 24 846 24 521 -1 %
2 Frankrike 12 255 14 863 21 %
3 Danmark 15 495 12 744 -18 %
4 Nederland 8 825 11 361 29 %
5 Spania 8 901 9 532 7 %
6 USA 6 998 7 707 10 %
7 Storbritannia 6 791 7 366 8 %
8 Italia 5 831 6 853 18 %
9 Tyskland 5 291 5 660 7 %
10 Litauen 4 677 5 508 18 %
11 Sverige 4 570 4 239 -7 %
12 Japan 3 626 4 195 16 %
13 Sør-Korea 3 327 3 729 12 %
14 Ukraina 2 415 3 471 44 %
15 Israel 1 985 2 810 42 %
16 Finland 3 632 2 758 -24 %
17 Thailand 1 543 2 246 46 %
18 Kina 1 464 1 785 22 %
19 Taiwan 838 1 716 105 %
20 Hongkong SAR 1 130 1 206 7 %

Kilde: Norges sjømatråd

Rangering i verdi: Tabellen rangerer Norges største eksportmarkeder for atlantisk oppdrettet laks etter eksportert verdi i oktober 2021:

_ År 2020 2021 Endring
Rangering Land/ Sum 6 433 453 7 991 082 24 %
1 Polen 1 025 412 1 160 132 13 %
2 Frankrike 589 973 798 379 35 %
3 Danmark 616 907 643 692 4 %
4 Nederland 422 829 619 914 47 %
5 USA 478 166 544 184 14 %
6 Spania 427 617 517 253 21 %
7 Storbritannia 335 234 386 013 15 %
8 Italia 256 645 367 475 43 %
9 Tyskland 260 216 301 626 16 %
10 Litauen 196 765 260 254 32 %
11 Sverige 235 836 240 466 2 %
12 Sør-Korea 183 887 230 375 25 %
13 Japan 199 803 228 639 14 %
14 Israel 105 735 170 359 61 %
15 Ukraina 96 302 166 218 73 %
16 Kina 66 687 151 041 126 %
17 Finland 137 282 133 919 -2 %
18 Thailand 71 032 122 865 73 %
19 Taiwan 41 704 96 632 132 %
20 Hongkong SAR 57 176 73 077 28 %

Kilde: Norges sjømatråd

Nedgang for ørret

Det ble eksportert 6.210 tonn ørret produktvekt til en verdi av 397 millioner kroner i oktober.

Volumet falt med 11 prosent.

Verdien økte med 30 millioner kroner, eller 8 prosent, sammenlignet med oktober i fjor.

Hviterussland, Japan og USA var de største markedene for norsk ørret i oktober.

__________________________________________________________________________________________________

Har du lyst til å lese flere saker fra sjømatnæringa? Prøv et abonnement på IntraFish - kun kr. 1 første måned!