I en børsmelding tirsdag ettermiddag melder Grieg Seafood at det kalles inn til ekstraordinær generalforsamling 4. november.

– Ettersom vervet for Sirine Fodstad som styremedlem opphørte før tjenestetiden var ute, og det ikke finnes varamedlem, skal det gjennomføres et suppleringsvalg av nytt styremedlem for resten av Sirine Fodstads tjenestetid, står det i innkallingen.

Valgkomitéens innstiling er at Nicolai Hafeld Grieg velges som styremedlem frem til neste ordinære generalforsamling.

Ifølge CVen hans har Nicolai Hafeld Grieg utdanning innen finans og strategi fra University of Edinburgh og Hong Kong University. Han har syv års erfaring fra ABN AMRO Bank N.V, og har de siste årene vært leder for Grieg Edge, som er et datterselskap i Grieg Maritime Group.

Grieg Edge arbeider med å identifisere og utvikle nye forretningsmuligheter knyttet til energiovergang og det grønne skiftet innenfor det maritime segmentet.

Han har styreerfaring fra Rem Nor AS, North Ammonia, Grieg Foundation, Grieg investor og Grieg Maturitas.