Produksjons- og salgssjef i Lofoten Seafood, Katharina Mosseng, har fått tilbakemeldinger fra italienske importører og supermarkedkjeder. De er urolige for fremtiden til norsk laks i landet.

Den direkte årsaken er et oppslag i storavisen La Repubblica.

Flere andre norske eksportører ønsker ikke å uttale seg om prisene fremover når IntraFish ringer dem. De viser til at etterspørselen er større enn utbudet og at det presser prisene opp.

Men kilder som IntraFish har intervjuet til «prissaken» hver fredag, har flere ganger og over tid uttrykt bekymring for at prisene er farlig høye. De liker heller ikke volatiliteten, eller pris-svingningene, og frykter at ustabiliteten og det skyhøye nivået kan føre til «pay back-time» når den tid kommer.

Nagende uro

I bakgrunnen lurer også frykten for hva grunnrenteskatten vil gjøre for kiloprisen fremover.

Salgs- og markedsdirektør Maria Guadalupe («Lupe») Elias Barroso i eksportselskapet Seaborn i Bergen. Foto: Bent-Are Jensen

Maria Guadalupe («Lupe») Elias Barroso er spansk og bosatt i Bergen, der hun i mange år har vært salgssjef i eksportselskapet Seaborn. Hun har spesielt ansvar for blant annet Sør-Europa.

– Det er mannen i gaten som må betale når en ny skatt legges oppå priser som allerede er høye, sier hun til IntraFish.

Hun forteller laksen gjør det godt i Italia på grunn av «en fantastisk bølge med sushibarer».

– Den nye skatten vil nok gjøre laksen dyrere i en periode. Første halvår blir tøft, men etter sommeren blir det mer laks tilgjengelig i markedet, slik det pleier i andre halvår, og prisene vil falle, sier hun.

En annen utfordring er at en uvanlig stor del av vinterens produksjon i år er rammet av sykdommen vintersår. Den blir nedklassert til produksjonsfisk som må bearbeides før den eksporteres. Da blir det mindre fisk igjen av kvaliteten «superior» som er høyest.

Økning over kort tid

Sjømatrådets utsending til Italia, Gunvar Lenhard Wie, er heller ikke så bastant som Mosseng når det gjelder artikkelen i La Repubblica.

Gunvar Lenhard Wie er Sjømatrådets Italia-utsending, her avbildet under et innlegg i Milano om markedsføring av norsk laks i Italia. Foto: Norges sjømatråd

– I Italia har det vært en ganske stor prisøkning over kort tid, så dermed forstår vi godt hvorfor dette kommer nå, sier han til IntraFish og legger til:

– Vi anerkjenner den usikkerheten som preger de fleste laksemarkeder for tida, også i Italia. Situasjonen der er ikke vesentlig annerledes enn man opplever i andre markeder, men det er forståelig at kostnadsvekst, utfordrende økonomiske tider og et lavere globalt utbud på laks, sammen med en foreløpig ukjent innretning på en foreslått havbruksskatt, i sum skaper diskusjoner.

Sjømatutsendingen legger vekt på at det fortsatt er høy etterspørsel fra forbruker.

– Det opplevde vi senest i fjor høst under kampanjen vi kjørte. Vi tror markedet er modent for ytterligere kategorivekst. Det preges av helfisk i dag, og flere produkter med ulike prisinnslag vil være positivt for det italienske laksemarkedet, sier Wie.

Eksporttallene

Tall fra Norges sjømatråd viser at totalkonsumet av laks i Italia har vokst med rundt 50 prosent fra 2017 til 2022. Totalmarkedet er på rundt 145.000 tonn, omregnet til rund vekt (WFE).

Analytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd på studietur i Italia. Foto: Privat

– Norges markedsandel er over 90 prosent av all laks som konsumeres i Italia, sier analytiker Paul T. Aandahl i Sjømatrådet til IntraFish.

Men i februar falt direkte eksport av laks fra Norge til Italia med 12 prosent til knappe 5.400 tonn, målt i rund vekt.

Landet er Norges 7. største laksemarked for direkte transport, målt i verdi.

– Men husk at bare halvparten av laksen som italienerne kjøper, kommer direkte fra Norge. Mye av laksen fra Norge importeres som bearbeidet vare fra Polen, men i det siste er det tilbakegang der. Våre nyeste tall er fra november, da polsk salg av laks til Italia var ned 9 prosent. Nå kommer mer norsk laks inn i bearbeidet form fra for eksempel Nederland, sier Aandahl.