Produksjons- og salgssjef i Lofoten Seafood, Katharina Mosseng, har fått tilbakemeldinger fra italienske importører og supermarkedkjeder. De er urolige for fremtiden til norsk laks i landet.

Den direkte årsaken er et oppslag i storavisen La Repubblica.

Flere andre norske eksportører ønsker ikke å uttale seg om prisene fremover når IntraFish ringer dem. De viser til at etterspørselen er større enn utbudet og at det presser prisene opp.

Men kilder som IntraFish har intervjuet til «prissaken» hver fredag, har flere ganger og over tid uttrykt bekymring for at prisene er farlig høye.