Nordic Halibut
  • Norsk kveiteoppdretter med aktivitet i Midsund, Askøy, Averøy og Eide.
  • Hovedkontoret ligger på Averøy og salgskontoret ligger i Bergen.
  • Hovedeier er Kontrari (Frode Teigen) og Kontrari.
  • Selskapet gikk på børs i 2021.

I enden av ein kronglete grusveg nord på Askøy utanfor Bergen ligg ein lita vik kalla Eikevågen.

Her føregår produksjonen av kveiteyngelen til Nordic Halibut i to store produksjonshallar. Sidan 1997 har det vore oppdrett av kveiteyngel på staden.

– Det er spennande å drive på med.