I Norge blir oppdrettslaks vurdert som «superior», «ordinær» og «produksjons» fisk. Fisk med deformiteter eller sår sorteres som «produksjonsfisk», og det er ulovlig for norske selskaper å eksportere denne fisken uten å behandle den først.

DG Trade (generaldirektoratet for handel i EU, red.anm) har undersøkt de juridiske og økonomiske aspektene av dette forbudet siden september 2023.

DG Trade's første beslutning i saken var å vurdere om det faktisk var grunnlag for en sak, og dette er noe de nå har bekreftet, melder Poul Melgaard Jensen, direktør i Danish Seafood Association, til Intrafish.com.