Olof Gill er handelspolitisk talsperson for EU-kommisjonen, og kommenterer Støre-regjeringens ønske om å øke tollen på flere landbruksprodukter.

Forslaget kommer fra utenriksminister Espen Barth Eide (Ap), og skjer bare noen måneder etter at regjeringen vedtok å gå fra krone- til prosenttoll på flere jordbruksprodukter, inkludert poteter. Norsk sjømatnæring frykter tollendringene vil ramme sjømateksporten negativt.

– Det kan virke som at Norge prøver seg på få i både pose og sekk: høyere toll for EU-salat inn til Norge, men friere markedsadgang for norsk fisk til EU.