Christian Chramer. Foto: Gunnar Lier

Målt i euro falt konsumet av norsk sjømat med 8 prosent i mai, sammenliknet med samme måned i fjor.

Og målt i dollar falt verdien av direkte eksport til USA med 5 prosent.

Det var bare i kroner at verdien gikk opp, og det skyldes en sjelden svak kronekurs. Verdien av Norges samlede sjømateksport endte på 13,1 milliarder kroner, noe som er 7 prosent opp på mai i fjor, ifølge tall fra Norges sjømatråd.

– Markedssituasjonen er i ferd med å bli krevende, framholder administrerende direktør Christian Chramer i Sjømatrådet.