(Oppdatert kl. 15:40 tirsdag med opplysninger fra en pressemelding Salmar har publisert, se siste avsnitt, samt klokken 19:40 onsdag med korrigering av bosted for Yimin Dongs ektemann. Han bor nå ikke i Bergen slik vi skrev tirsdag i denne saken)

Det var i april 2018 at den norsk statsborgeren og Salmar-representanten Yimin Dong ble arrestert av kinesiske myndigheter sammen med en rekke andre personer – mistenkt for å ha smuglet norsk laks fra Vietnam til Kina for enorme summer.

Intrafish omtalte arrestasjonen av den norske kvinnen en rekke ganger gjennom 2018 og i tiden etter. I tillegg omtalte Intrafish utførlig flere ganger om hvordan smuglingen av laks til Kina hadde foregått.

Den nå fengslede kvinnen er gift norsk, og var bosatt i Shanghai. Hun er tidligere bosatt i Bergen, hvor hun traff sin ektemann som ung student.

I 2022 ble det kjent gjennom NRK Brennpunkt at Yimin Dong er dømt til 13 års fengsel i for å ha smuglet norsk laks inn i Kina fra Vietnam. Salmar avviste samtidig at de har gjort noe ulovlig.

– Programmet kan etterlate inntrykk av at Salmar har vært involvert i ulovlig eksport av fisk til Kina via Vietnam. Det er naturligvis ikke sant. Vi har nulltoleranse for alt som kan gi grunnlag for korrupsjon, hvitvasking og andre ulovligheter eller mistanke om slikt, skrev Salmars daværende finansdirektør, Trine Sæther Romuld, i en epost til Intrafish, da vi omtalte dommen mot Dong i januar 2022.

Den norsk-kinesiske kvinnen, Yimin Dong, sitter fengslet i Kina. Foto: Arne Fenstad

I alt dømte kinesiske domstoler 17 personer til fengsel for smugling av norsk laks. Dommene varierte fra 10 til 13 år.

– Visste alt

I NRK Dagsnytt radio tirsdag morgen hevder Dongs norske ektemann at Salmar, og Salmar-gründer Gustav Witzøe, visste at de var med på å smugle laks til Kina.

– De visste alt. De var fullstendig klar over at den fisken som gikk til Vietnam, nesten så godt som alt – om ikke alt, gikk direkte videre til kundene i Kina, sier Dongs ektemann i intervjuet med NRK.

Han står fram i NRKs sak med fullt navn og kritiserer Salmar for saken hans kone er dømt i - og familien ber selskapet om å ta ansvar.

På spørsmål fra statskanalen om hva Gustav Witzøe visste svarer ektemannen følgende:

– Alt. Absolutt alt.

På spørsmål fra Intrafish i januar 2022 til Salmar-ledelsen, om hva selskapet har gjort, eller gjør for å hjelpe Yimin Dong og eventuelt andre som har kjøpt fisk fra dem og som nå sitter fengslet i Kina for smugling, svarte daværende finansdirektør Romuld følgendet:

Salmar
  • Salmar er en av verdens største produsenter av laks. Bak står gründer Gustav Witzøe.
  • Konsernet har oppdrettsaktivitet i Midt-Norge, Nord-Norge og på Island, samt en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet ved Innovamar på Frøya, Innovanor på Senja og Vikenco på Aukra.
  • Konsernsjef er Frode Arntsen.
  • I tillegg har selskapet planer om lakseoppdrett til havs gjennom selskapet Salmar Aker Ocean.
  • Videre eier Salmar 50 prosent av Scottish Seafarms Ltd.

– Salmar har ikke vært involvert i rettsprosessen mot Yimin Dong. Vi er ukjent med det nærmere rettslige grunnlaget for denne, bortsett fra det som har vært omtalt i media. Vi har via andre fått vite at hun sitter fengslet i Kina og at hun på det sterkeste hevder sin uskyld. Yimin Dong er norsk statsborger og vi legger til grunn at hennes situasjon er blitt fulgt opp på vanlig vis fra norske myndigheter side, uten at vi vet mer om hva det måtte innebære, skrev finansdirektøren i en epost.

Erkjenner å ha fått betaling

Ifølge NRK Dagsnytt er flere oppgjør for fisken gjort direkte fra Kina til Salmars konto for laks som ble sendt via Vietnam.

Oppdrettsgiganten vil ikke la seg intervjue om saken men uttaler dette i en epost til NRK:

– Vi har fått betalinger for leveransen til Vietnam som beskrevet, også direkte fra kunder og av Yimins selskaper som hadde forretningsadresse i Kina. Dette var en betalingsform som Salmar var kjent med etter ønske fra Yimin Dong allerede i 2007. Og det var så vidt Salmar kan se ikke noe ulovlig ved dette.

Gustav Witzøe sier til NRK Dagsnytt at Salmar svarer på vegne av ham. Selskapet står på sitt om at de ikke har vært involvert i videresalg og håndtering av laksen etter levering til Vietnam.

Intrafish har bedt konsernsjef i Salmar, Frode Arntsen, om kommentarer til det som er fremkommet i NRKs sak tirsdag, samt familiens ønske om at selskapet tar ansvar i saken.

Salmars sjef i Asia, Geir Wærø, i 2017 sammen med Yimin Dong. Foto: Arne Fenstad

Salmar med pressemelding

Tirsdag ettermiddag publiserte Salmar en melding på egne nettsider med tittelen «NRK med nye feilaktige påstander om Salmar og Kina». I meldingen skriver lakseselskapet blant annet at Yimin Dong aldri har vært ansatt i Salmar, eller mottatt lønn fra selskapet.

– Fisken hun kjøpte av Salmar ble levert og overtatt av hennes selskap i Vietnam. Det var dette selskapet som hadde ansvaret for videresalg og all videre håndtering av varene, herunder at innrapportering til relevante myndigheter ble korrekt håndtert, heter det i meldingen.

Videre skriver Salmar:

– Så vidt Salnar vet har det aldri vært anført fra kinesiske domstoler eller landets myndigheter at Salmar skal ha medvirket til ulovligheter i Kina.

Salmar skriver at selskapet nå har etablert dialog med Yimins ektemann for å se om det er noe de i fellesskap kan gjøre for å avhjelpe situasjonen.

Hele pressemeldingen fra Salmar finner du HER

IntraFish har fulgt saken om norsk laks som gikk veien til Kina via Vietnam i flere artikler gjennom de siste årene. Du kan lese mer i følgende artikler:

Her bor den smuglermistenkte kvinnen når hun er i Norge

Korrupsjonsekspert mener Vietnam-eksportører kan straffes

32 selskap har solgt laks til Vietnam i fjor. Her er listen:

23.000 tonn hel fisk gikk til Vietnam, men alle sier de bare solgte hoder og biprodukt

Salmar holder kontakten med den varetektsfengsledes familie

– Kinasmugling er ødeleggende for omdømmet til norsk sjømat

Ekspert: For å lykkes i Vietnam må en bruke bestikkelser og smøring

Williksen går av – Ervik ny sjef

Tror ikke hendelsene påvirker norsk laks omdømme i Kina

UD: Norsk borger fengslet i Kina. Hun er tilknyttet Salmar

Arrestert kvinne representerer oppdrettsgiganten Salmar

Mafia driver kinasmugling Kina har avslørt omfattende smugling av norsk laks

Mens Kongen besøker Kina, sitter Salmar-dame fortsatt fengslet

Kina-saken: Ambassaden sendte brev mandag

– Lakseeksporten kan ta helt av

Lakseeksporten til Vietnam har stupt

Mistenkelig stor lakseeksport til Vietnam

Jagland letter på sløret om fredsprisen som rammet lakseeksporten til Kina

Rødt vil ikke eksportere sjømat til «bandittland»

Lakseeksporten opp nesten 80 prosent til Kina