– Dette er børssensitive saker og det er derfor viktig at i alle fall vi som sitter med ansvaret tenker gjennom hvordan vi uttaler oss i det offentlige rom, når anonyme kilder i et oppslag i en avis kan sette aksjekurser i spill. Hvis dere leser nøye gjennom avisene i denne perioden, ser dere hvordan jeg har innrettet min måte å snakke på, jeg har ikke ønsket å by på noen overraskelser underveis. Jeg vil ikke si noe mer utover det, sa Skjæran i et møte med havbruksaktører i Bergen onsdag.