– Avtalen er en sterk tillitserklæring fra en av våre langtidskunder. Avtalen er viktig for Frøy, og den gir solid grunn for videre vekst, uttaler Frøy-sjef Tonje Foss.

I en børsmelding onsdag melder rederiet Frøy at det har signert flere flerårige kontrakter med et større norsk oppdrettsselskap. Navnet på selskapet er ikke oppgitt i meldingen.

– Kombinert er kontraktene blant de største Frøys servicesegment har signert noen gang med tanke på total størrelse og antall båter involvert, står det i meldingen.

Ifølge meldingen er det snakk om fireårsavtaler for utleie fire av båtene, på såkalte time charter-kontrakter, samt et større servicefartøy som er under bygging. Sistnevnte skal gå på en femårs time charter-kontrakt.

Frøy
  • Rederi som primært tilbyr ulike tjenester til laksenæringen
  • Har brønnbåter, servicebåter samt et par mindre fraktebåter
  • Hovedeier er NTS
  • Selskapet er resultatet av en rekke fusjoner og oppkjøp, blant annet rederiene som tidligere het Norsk Fisketransport og Frøy Gruppen

– I tillegg har kunden utøvd muligheten til å forlenge time charter-avtalen for ett fartøy og kansellert kontrakten for en annen, skriver selskapet.

Kontraktene er estimert å øke selskapets ordrebok med rundt 250 millioner kroner, samt ordreboken inkludert opsjoner med omtrentlig 340 millioner kroner.