Vi spiser mest laks per innbygger i hele verden (se egen sak), samtidig som Norge eksporterer 97 prosent av den norske lakseproduksjonen. Da blir Norge Norges 15. største marked når vi sammenlikner oss med eksportmarkedene. Det skyldes at det er så få av oss. Og at det er et sug etter norsk laks i verdensmarkedet. For eksempel spiser svenskene mer laks enn oss samlet sett. Til og med amerikanere og kinesere gjør det, men altså ikke per innbygger.

I 2014 eksporterte Norge 1,1 millioner tonn atlantisk laks, omregnet til rund vekt.