Økt fortjeneste i fjor skyldes blant annet høyere slaktetall og økt salg.

Selskapets salgsvolum økte med 79 prosent sammenlignet med året før og nådde 27.800 tonn, inkludert 14.300 tonn oppdrettslaks og 1.200 tonn ørret.

Dette førte til en økning på 80 prosent i salgsvolum til 27.900 tonn, og en inntektsøkning på 91 prosent til 15,9 milliarder rubler, noe som tilsvarer rundt 1,86 milliarder kroner.

Størst i øst

Russian Aquaculture er Russlands største produsent av atlantisk laks og regnbueørret, med oppdrett av laks i Barentshavet i Murmansk-regionen, samt ørret i innsjøer i Karelen.