Det europeiske handelsdepartementet, DG Trade, har siden september 2023 undersøkt påstander om ulovlig eksportering av norsk produksjonsfisk.

Det er Danskene i Danish Seafood Associations som har bedt EU vurdere om regelverket rundt eksportforbud av norsk produksjonsfisk er ulovlig. De mener forbudet er proteksjonistisk og diskriminerende, i tillegg til å bryte med EUs frihandelsregime.

De venter nå på en avgjørelse fra Europakommisjonen, som først vil svare på om det er grunnlag for å reise en sak om temaet.