Indonesia har innført strengere krav til import av sjømat enn det internasjonale standarder tilsier, ifølge Mattilsynet. – Per nå stiller Indonesia krav som