Fabrikken skal videreforedle laks fra selskapets produksjon både i Rogaland og Finnmark og er en del av selskapets strategi om å øke verdiskapingen og prosessere mer fisk selv, opplyser selskapet i en pressemelding torsdag. Fabrikken skal etter planen være klar til oppstart rundt sommeren 2025.

– Grieg Seafood ønsker å komme nærmere kunden og markedet. Vi har sett på mange bearbeidingsmuligheter både i inn- og utland, og er glade for at vi fant det beste og mest konkurransedyktige alternativet i Norge. Med denne fabrikken bidrar vi både med mer bearbeiding og flere arbeidsplasser her til lands, i tillegg til at vi får kuttet betydelig med klimautslipp når vi skal transportere produktene våre ut i verden, uttaler kommersiell direktør i Grieg Seafood ASA, Erik Holvik, i meldingen.

Erik Holvik Foto: Ingvild Festervoll Melien

Fabrikken skal etableres i det som beskrives i meldingen som «et nytt og energieffektivt lokale i Oslo Airport City rett ved World Seafood Center på Gardermoen». Det nye anlegget skal skreddersys til Grieg Seafoods behov og fabrikken vil ha en årlig foredlingskapasitet på 10.000 – 12.000 tonn (tilsvarende HOG) – med mulighet for å øke til 20.000 tonn dersom det er ønskelig på et senere tidspunkt, går det fram av meldingen.

Grieg Seafood
  • Børsnotert lakseselskap med produksjon i Norge og Canada. Hadde tidligere virksomheten på Shetland, men den ble solgt i 2021
  • I Norge har selskapet produksjon i to regioner, Rogaland og Finnmark, mens det i Canada produserer fisk i British Columbia og bygger opp virksomhet i Newfoundland
  • Hovedkontoret ligger i Bergen
  • Grieg-familien fra Bergen eier rundt halvparten av selskapet, mens Folketrygdfondet er nest størst eier med knapt 5 prosent

– Plasseringen gjør det mulig å bearbeide Grieg Seafoods fisk fra både Rogaland og Finnmark, noe som vil styrke begge regionenes verdiskaping og utvikling. Lokalet har også optimale logistikkmuligheter når ferdigproduktene skal ut i markedene, enten de fraktes med trailer, båt, tog eller fly, skriver selskapet i meldingen.

– Vi har frem til i dag jobbet med eksterne partnere for å bearbeide en del av fisken vår. Disse gode samarbeidene vil vi fortsette med. Den nye videreforedlingsfabrikken åpner også muligheter for nye partnerskap både med oppdrettere og kunder. Det blir en spennende reise, uttaler Holvik videre i meldingen.

Grieg Seafood opplyser et mål om å videreforedle 25 prosent av produksjonsvolumet sitt globalt innen 2026.