Tidligere i år meldte selskapet om særs sterke tall, etter en periode Kvame beskriver slik:

– Vi hadde et tungt 2020 og 2021, men fra midtsommeren i fjor gikk det bare bedre og bedre, sier Grieg Seafood-sjef Andreas Kvame til Intrafish.

Under presentasjonen på selskapets kapitalmarkedsdag onsdag fortalte Kvame at selskapet har snudd trenden. Nå går veksten opp, kostnaden er gått ned og fortjenesten er vesentlig styrket, delvis hjulpet av sterke laksepriser.

– Det er tilfredsstillende å være der vi er nå, sier Kvame.

Kapitalmarkedsdagen blir holdt i den tropiske hagen Flor og Fjære en kort båttur utenfor Stavanger, en liten oase som Grieg-sjefen selv beskrev som «magisk» da han introduserte det for de frammøtte.

Grieg Seafoods kapitalmarkedsdag

I anledning kapitalmarkedsdag onsdag melder Grieg Seafood blant annet:

 • En ambisjon om et slaktevolum på 130.000 tonn i 2025.

 • De langsiktige målene til selskapet er videre å være kostnadsleder i alle driftsregioner, ha en netto rentebærende gjeld på under 30 kroner per kilo av oppdrettsvolumet, at avkastning på sysselsatt kapital er minst 12 prosent, og en utbyttepolitikk på 30–40 prosent av nettoresultat.

 • Av det langsiktige 2026-målet vil volumveksten være vektet mot slutten av perioden.

 • Oppdrettsselskapet ser investeringer på 3 milliarder kroner for å øke slaktevolumet med 35.000 tonn i 2023–2026.

 • På Newfoundland er gjenværende driftsinvesteringer 1,3 milliarder kroner, tilsvarende investeringer per kilo på rundt 180 kroner.

 • For 2022 er ambisjonen at fem til ti prosent av slaktevolumet skal bli solgt som VAP

 • Grieg Seafood målsetter at 20–30 prosent av slaktevolumet skal bli solgt som VAP (value added products) innen 2026.

 • 2022 er gjenværende driftsinvesteringer ventet å være 660 millioner kroner.

Taus om forliket

Tidligere i år ble det kjent at en rekke oppdrettere, Grieg Seafood inkludert, hadde inngått et forlik på 820 millioner kroner i USA etter å ha bli saksøkt for konkurransebegrensende adferd. Kvame ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, og referer til pressemeldingen som ble sendt ut da forliket ble kjent.

Oppdrettsselskapet ser investeringer på 3 milliarder kroner for å øke slaktevolumet med 35.000 tonn i 2023–2026. Kvame opplyser at selskapet har kontroll på det finansielle, og at dette vil bli informert mer om senere onsdag.

– De som er her i dag, og andre som er opptatt av Grieg Seafood: hva vil du fortelle til dem i dag?

– De tre pilarene våre som vi står støtt ved. Og i tillegg ligger bærekraft som basisgrunnlag for alt, sier Kvame.

Disse er global vekst, kostnadsforbedringer og det å reposisjonere seg i verdikjeden. I sin tale fra scenen understreket Kvame at bærekraft ligger i kjernen av alt selskapet driver med nå.

– Det er mange utfordringer vi som næring må løse. Fremover må vi jobbe hardt for å redusere påvirkningen på miljøet, spesielt på villaks og andre arter. Vi kan ikke være fornøyd med status quo, og fiskehelse og -velferd må stå på toppen av agendaen hver dag, sa Kvame.

Vil bli kostnadsledende

Selskapet melder at det er seks hovedutfordringer det må løse:

 • Å sørge for sameksistens med naturen og andre arter.
 • Å forbedre fiskehelse og -velferd.
 • Å finne bærekraftige fôringredienser.
 • Å kutte karbonutslipp.
 • Resirkulering av ressurser.
 • Å beskytte menneskerettigheter.

Kvame tar også opp vekstmålene til selskapet Grieg Seafood gjentok onsdag forventningen om et slaktevolum på 90.000 tonn i 2022, og venter nå et slaktevolum på 120-135.000 tonn i 2026.

Kvame sier også:

– Vi er klare for å bli kostnadsledende i våre regioner.

Selskapet meldte onsdag at det også har som mål om å ha en netto rentebærende gjeld på under 30 kroner per kilo av oppdrettsvolumet, at avkastning på sysselsatt kapital er minst 12 prosent, og en utbyttepolitikk på 30–40 prosent av nettoresultat

Kvame forteller at han ser vekstpotensial i Canada, samt i Norge.

– Gir støtte til myndighetene

Canadas regjering har besluttet at lakseoppdrett skal fases ut innen juni i år ved øygruppen Discovery Islands som ligger ved landets stillehavskyst, i provinsen British Columbia. Vedtaket rammer 19 lokaliteter eid av Grieg, Mowi og Cermaq. En nylig domsavsigelse slo fast at regjeringen ikke har gått frem på lovlig måte før vedtaket ble fattet.

– Bekymrer dette dere?

– Vi støtter et system for å gjøre industrien mer bærekraftig. Det som er sagt i Canada er at det skal komme en plan for «transit open net pen» innen 2025. Vi har begynt med postsmolt, arbeid på land og barrieresystemet vårt. Det er slik vi møter dette, og gir støtte til myndighetene.

Kvame legger også til at Griegs relativt nye salgsorganisasjonen har gjort det bra:

– Den er utrolig viktig for oss, sier Kvame.

– Ser positivt fremover.

I mai 2020, kort tid etter den første store koronanedstengingen av Norge, annonserte Grieg Seafood og Bremnes Seashore at partene gikk hver til sitt etter å ha samarbeidet gjennom salgsselskapet Ocean Quality. Onsdag fortalte kommersiell direktør Erik Holvik om hvordan det har gått med den nye organisasjonen, som består av over 30 personer:

– Det var ikke den ideelle tiden å starte. Vi kunne ikke reise eller møtes. Det ble hardt arbeid og sene netter for å bygge et sterkt resultat, sa Holvik

– I sum ser vi veldig positivt fremover. Vi har fått i stand en solid organisasjon og har interessante prosjekter, konkluderte han.