Det var i Trøndelag at det norske lakseeventyret startet for drøyt 50 år siden, og i fjor sto sjømat for drøyt 60 prosent av trøndersk eksport viser den nye rapporten. På begynnelsen av 2000-tallet var andelen kun 20 prosent.

I rene penger eksporterte Trøndelag i fjor sjømat for 25,9 milliarder kroner. Nesten alt, 98 prosent, kommer fra oppdrett - og da nesten bare laks.

I dag er det bare Vestland fylke som eksporterer mer sjømat, for 29 milliarder kroner. Trøndelag må imidlertid dele andreplassen med Møre og Romsdal.