Sjømateksporten
  • Norge eksporterte sjømat for 12 milliarder kroner i november. Det er en økning på 2,6 milliarder kroner, eller 28 prosent, sammenlignet med november i fjor.
  • Hittil i år er det eksportert sjømat for 108,8 milliarder kroner. Dermed er årsrekorden fra 2019 på 107,2 milliarder kroner passert.

Eksportverdien for norsk laks i november var på nær 7,98 milliarder kroner, opp 40 prosent fra samme periode i fjor.

– Det går rent så godt, sier analytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd til IntraFish.

Hittil i år er det eksportert laks for 72,7 milliarder kroner. Årsrekorden fra 2019 på 72,4 milliarder kroner er altså slått allerede i november.

– Hva er forklaringen på det?

– Vi ser at markedet fortsatt er i vekst. Ser man nærmere på tallene ser man at det er en prisøkning for fersk hel laks på 22 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, og volumet er samtidig 19 prosent høyere, sier han.

– Sammenlignet med en «normalperiode», som 2019, ser vi at prisen ligger omtrentlig likt i de to periodene, men eksportvolumet er 18 prosent høyere enn i 2019. Etterspørselen er altså blitt større, følger han opp.

Han legger til at kronen har vært sterkere mot de viktigste handelsvalutaene i år.

– På grunn av en sterk krone får man mindre betalt i norske kroner. Men ser vi på eksportprisen i november omregnet i euro, er nivået 31 prosent høyere enn i fjor. I dollar er man 27 prosent opp, sier Aandahl.

Når det gjelder sjømat totalt eksporterte Norge sjømat for 12 milliarder kroner i november. Det er en økning på 2,6 milliarder kroner, eller 28 prosent, sammenlignet med november i fjor. Hittil i år er det eksportert sjømat for 108,8 milliarder kroner. Dermed er årsrekorden fra 2019 på 107,2 milliarder kroner passert.

Den gamle verdirekorden fra 2019 røk allerede sist fredag, etter at eksportverdien i de tre første ukene av november hadde et snitt på 2,7 milliarder kroner. Den siste uken ble enda sterkere, ifølge et skriv fra Norges sjømatråd.

– Det er mange dyktige fagfolk langs hele kysten som har bidratt til næringens imponerende eksportrekord. Med høy etterspørsel etter norsk sjømat, gode priser og julesesongen foran oss har jeg tro på at vi får en sterk avslutning på rekordåret 2021, uttaler fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i en pressemelding.

Sjømatrådet om omikron: – Det er jokeren

Verden venter nå i spenning som følge av den nye koronavirusvarianten, som har fått betegnelsen omikron. Mye er fortsatt ukjent rundt varianten, men flere land, inkludert Norge, har varslet eller innført tiltak som følge av den. Varianten er allerede bekreftet i Norge. Hvorvidt det påvirker lakseeksporten fremover er dog usikkert.

– Det kan komme nedstengninger og situasjoner der folk ikke kan sosialisere på en normal måte. Det kan påvirke negativt. Det er jokeren i denne situasjonen, sier Aandahl.

– Samtidig ser vi at folk stort sett er vaksinert, som fortsatt gjør det mulig å møtes i familiesammenkomster og gå på restaurant. Vi ser at en god del av laksesalget er relatert til sosiale sammenkomster, fortsetter han.

Ett år etter at pandemien startet så Sjømatrådet at etterspørselen etter laks var på vei tilbake til et nivå tilsvarende hva den var før pandemien. Etterspørselen ble faktisk høyere.

– Den trenden ser vi fortsetter nå. Men nå har vi en ny virusvariant: vil den påvirke negativt? Dette er noe vi er spent på nå inn mot jul, sier Aandahl.

– Men samtidig er det mye som er forskjellig sammenlignet med da pandemien først startet: folk har lært seg å leve med viruset på forskjellige måter, fortsetter han.

Han viser til at laksen spises mer som takeaway, mer laksespising skjer i hjemmet og det at folk er blitt bedre til å tilberede laksen selv.

– De nye bruksmønstrene har gjort at man ikke får de samme negative konsekvensene som man så ved starten av pandemien, sier han.

Frankrike største vekstmarked

– Hva er de største vekstmarkedene i november?

– Det er det franske markedet, som øker i verdi med 276 millioner kroner. Polen kommer på andre plass med 261 millioner kroner i økning. Veksten er henholdsvis på 51 prosent i Frankrike og 31 i Polen. Danmark havner på tredjeplass.

– Når det kommer til volumvekst er også fremgangen størst i Frankrike, opp 30 prosent eller 3600 tonn. I Polen, hvor økningen er på 2800 tonn, målt i rund vekt, er veksten på 15 prosent.

Samtidig som at veksten er generelt stor i de fleste land går det tregere i Sverige og Finland.

– Ser dere andre tendenser?

– I sistnevnte er volumveksten på fem prosent for laksen, mens sjømatveksten totalt er på 19 prosent. Sverige har faktisk en nedgang på ni prosent når det kommer til laks. Det er det eneste av våre 20 største markeder som hadde en nedgang, sier Aandahl.

– Hvorfor skjer det?

– Det må ses i sammenheng med prisøkningen vi har hatt, sannsynligvis kombinert med redusert kampanjeaktivitet i butikk, sier han.

– Hvilke tendenser pleier dere se frem mot jul?

– I desember pleier det å være et voldsomt hopp, spesielt innen røykelaks. I fjor så vi en økning på godt over 20 prosent i Tyskland, og det var rekordstort. Det blir interessant å se om salget greier å matche det nivået. Mesteparten av laksen vi eksporterer til Polen ender opp som røykelaks.