NY REKORD FOR SJØMAT
  • Norge eksporterte sjømat for 9,6 milliarder kroner i august-
  • Det er en økning på 2,3 milliarder kroner, eller 32  prosent, sammenlignet med august i fjor-
  • Målt i verdi er august måned den beste august noensinne for norsk sjømateksport-
  • Fisk fra havbruk utgjør i august 77 prosent av den totale norske sjømateksporten-

Kilde: Norges sjømatråd

– Norsk lakseeksport økte både i volum og pris i forrige måned. Etterspørselen er faktisk høyere enn før pandemien, sier analytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd til IntraFish.

Norge eksporterte sjømat for 9,6 milliarder kroner i august. Det er en økning på 2,3 milliarder kroner, eller 32 prosent, sammenlignet med august i fjor.

Gjennomsnittlig laksepris i august var kroner 56,92. Det er 12 prosent høyere enn samme måned i fjor, som var et korona-år, og 5 prosent høyere enn i august 2019 som var siste normalår.

Under pandemien har eksportvolumene økt, til dels sterkt, og prisene har falt, også til dels sterkt.

I august solgte Norge 131.000 tonn atlantisk laks, målt i rund vekt (WFE). Det er 21 prosent mer enn i august i fjor, og 12 prosent mer enn i august 2019.

– Her må det tilføyes at august i fjor var en svak eksportmåned, men poenget er altså at lakseeksporten vokste sterkt både i volum og pris. Det betyr etterspørselsvekst, sier Aandahl.

Framfor skjema

Han poengterer at eksportveksten ligger framfor skjema.

Analytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd. Foto: Bent-Are Jensen

Hittil i år, inkludert august, har Norge solgt rundt 900.000 tonn laks til utlandet, målt i rund vekt. Det er opp 107.000 tonn eller 14 prosent på fjorårets åtte første måneder.

Verdien av norsk lakseeksport hittil i år er 49,2 milliarder kroner. Det er drøyt 7 prosent opp på samme periode i fjor.

Vekstmarkedene

De største vekstmarkedene er land som bearbeider norsk laks for videre eksport.

Polen leder stadig med en vekst på rundt 5.000 tonn eller 28 prosent i august, sammenliknet med samme måned i fjor, og ender på drøyt 23.000 tonn WFE. Landet konsumerer noe sjøl, men sender mesteparten av røykt laks og ferdig pakkede porsjoner til Tyskland, Frankrike og Italia.

Danmark kommer på andre plass med en økning på 32 prosent til 13.000 tonn WFE.

På tredje kommer Kina med en vekst på eventyrlige 201 prosent til 2.700 tonn. Her bemerker Aandahl at august i fjor var spesielt svak på Kina på grunn av spesielle omstendigheter rundt pandemien.

Foredlet vare

Det er et erklært politisk mål at Norge skal begynne å selge mer foredlet fisk, i stedet for råvarer.

– Holder trenden seg med økt eksport av bearbeidet laks fra Norge?

– Salget av fersk fisk øker igjen mer enn filet, men ja, også filet-eksporten er opp, sier Aandahl.

Det desidert største eksportproduktet i norsk laksenæring er fersk hel. I august solgte Norge drøyt 106.000 tonn, målt i produktvekt. Det var så mye som 23 prosent opp på august i fjor.

Eksporten av fersk filet var 16 prosent opp til drøyt 15.000 tonn produktvekt.

Fryst filet var 7 prosent opp til nesten 6.570 tonn produktvekt.

Røykt laks. Foto: Gita Kulinitch Studio / Shutterstock / NTB Scanpix

Andre proteiner

Sjømatrådets statistikk viser at norsk laks styrker seg kraftig i konkurranse mot andre proteiner.

– Laks tar markedsandeler fra svin og kylling som øker i pris. Lakseprisen til konsument har falt under pandemien. Det betyr økt konkurransekraft, noe vi ser i hele det europeiske markedet, sier Aandahl.

Men han poengterer at de nyeste tallene er fra mai. Det gjenstår å se om trenden holder seg.

Globalt utbud

Det er ikke bare norsk lakseeksport som øker i volum og verdi.

Den sist oppdaterte statistikken til Sjømatrådet på globalt nivå, viser at de sju største produsentlandene av atlantisk laks solgte i juni for rundt 11,5 milliarder kroner. Norges andel utgjør over halvparten, drøyt 6,3 milliarder kroner.

I verdi er dette en økning på 26 prosent sammenliknet med august i fjor, og 16 prosent på 2019 som var et normalår.

Lakselokalitet i Chile. Foto: Multiexport

Verdien er også opp i dollar og euro.

Verdiøkning av global lakseeksport var i august 1,4 milliarder dollar. Det er 31 prosent opp på i fjor og 20 prosent opp på 2019.

Verdiøkning av global lakseeksport var i august 1,1 milliarder euro. Det er opp 23 prosent på august i fjor og 12 prosent på august 2019.

Det samlede globale eksportvolumet i juni var opp 14 prosent til 202.000 tonn WFE.

– Verdiøkningen er altså sterkere enn volumøkningen, noe som bekrefter etterspørselsvekst, sier Aandahl.

Han trekker fram tallene for andre kvartal.

Da var salget av globale laksevolumer opp 13 prosent, mens økningen i dollar var 32 prosent og i euro 23 prosent.

Tabellen viser Norges største laksemarkeder for direkte eksport i august, rangert etter verdi (tusen kroner) i 2021, sammenliknet med samme måned i fjor. Volum er oppgitt i rund vekt, WFE. Statistikken er urevidert:

. * Verdi * WFE * Endring Endring
. År 2020 2021 2020 2021 verdi WFE
Rangering Totalt 5 252 097 6 988 290 108 273 131 179 33 % 21 %
1 Polen 762 843 1 080 031 18 013 23 020 42 % 28 %
2 Danmark 415 542 657 769 10 046 13 249 58 % 32 %
3 Frankrike 508 621 602 782 10 309 11 373 19 % 10 %
4 Nederland 361 886 476 026 7 557 9 201 32 % 22 %
5 USA 338 480 450 053 4 959 6 228 33 % 26 %
6 Spania 342 932 436 541 6 964 8 232 27 % 18 %
7 Italia 253 154 331 380 5 524 6 376 31 % 15 %
8 Storbritannia 277 219 313 085 5 519 5 945 13 % 8 %
9 Tyskland 221 945 252 457 4 536 4 739 14 % 4 %
10 Sør-Korea 155 300 247 974 2 648 3 804 60 % 44 %
11 Japan 191 438 241 585 3 399 4 261 26 % 25 %
12 Sverige 219 740 224 295 4 052 3 981 2 % -2 %
13 Litauen 171 777 222 620 4 012 4 557 30 % 14 %
14 Kina 48 298 190 737 913 2 746 295 % 201 %
15 Finland 123 247 134 363 3 073 2 792 9 % -9 %
16 Israel 100 803 132 043 1 847 2 150 31 % 16 %
17 Ukraina 55 145 121 533 1 355 2 610 120 % 93 %
18 Thailand 68 745 85 260 1 376 1 502 24 % 9 %
19 Taiwan 48 140 83 476 912 1 459 73 % 60 %
20 Hongkong 48 207 66 550 870 1 109 38 % 28 %

Kilde: Norges sjømatråd

____________________________________________________________________________________________________

Har du lyst til å lese flere nyheter fra sjømatnæringen? Prøv oss for 1 krone den første måneden