Torsdag kom beskjeden om at Høstlund trekker seg på dagen som konsernsjef i