Konsolidering
  • Konsolidere betyr å styrke, gjøre solid, forene eller slå sammen, ifølge Store norske leksikon.
  • I næringslivet betyr det i praksis at selskaper slås sammen, og/eller at store selskaper kjøper de mindre. Jo mer moden en bransje er, jo færre (men større) aktører er det vanligvis. Hvor mange selvstendige dagligvarebutikker har vi i Norge? Eller hoteller?

Laksebransjen er relativt ny. Den startet for litt over 50 år siden, av bønder, lensmenn, lærere og andre langs kysten som ville ha en ekstrainntekt eller en ny næringsvei.