Islands oppdrettsvirksomhet kommer kanskje aldri til å nå volumene man ser i Norge, Chile eller andre lakseproduserende land, men landets selskaper har troen på at de kan slå konkurrentene på kvalitet.

Selv om Island produserte rundt 46.000 tonn laks i fjor, viser noen estimater at landet kan være i stand til å produsere over tre ganger så mye gjennom tradisjonelle merder i sjø. Til sammenligning produserte Norge 1,1 millioner tonn i 2020.

Styreleder i Arnalax, Kjartan Ólafsson, mener sjøruten til USA har skapt en unik posisjon for islandsk laks.