– Vi håper å få på plass en avtale som sikrer bedre vilkår for norsk sjømat til Japan. Det er et viktig marked for oss, ikke minst knyttet til makrell, laks, lodde og marine fiskeoljer, sier Geir-Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge til Fiskeribladet/IntraFish.

Konkurransefortrinn

Bakgrunnen er at Storbritannia og EU nylig signerte frihandelsavtaler med Japan, og norsk sjømatnæring er redd for å bli utkonkurrert i det store markedet.

Derfor reiste denne uken en stor delegasjon til Japan. De har et mål for øye; en full frihandelsavtale fortest mulig. Norge eksporterer i dag mer enn 100.000 tonn sjømat til Japan.

Sjømatdelegasjonen var en del av en offentlig gruppe med statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre i spissen.

Støre møtte torsdag Japans statsminister Fumio Kishida i Tokyo. Norge og Japan inngikk da et strategisk partnerskap, som skal bidra til økt samarbeid på en rekke områder, særlig innen det grønne skiftet.

Japan-avtale
  • Statsminister Jonas Gahr Støre møtte torsdag Japans statsminister Fumio Kishida i Tokyo. Norge og Japan inngår et strategisk partnerskap som skal bidra til økt samarbeid på en rekke områder, særlig innen det grønne skiftet.
  • Etter arbeidsmøtet i Japan kom de to statsministerne med en felles erklæring hvor de annonserte det strategiske partnerskapet. Aktuelle temaer er sikkerhetspolitikk, handel, menneskerettigheter og havpolitikk.

– Vi har laget en felles erklæring som omtaler de gode forbindelsene mellom våre to land, og hele bredden av områder vi vil samarbeide videre om, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

Eksporttallene for november kom nylig og der var Japan på 12. plass over de største laksemarkedene for Norge. Det ble eksportert 3609 tonn med laks til landet. Det tilsvarer en verdi av 306 millioner kroner.

Makrell er viktig

Ystmark forteller at de har spesielt fokus på norsk makrell, siden norsk makrellfilet har ti prosent toll mens hel makrell har sju prosent. Det er utfordrende når toll på fisk fra konkurrentene i Europa skal fases ut, mener han.

– Hva tenker du rundt en frihandelsavtale?

– I første omgang har Norge og Japan signert en erklæring, der situasjonen for sjømat er en av sakene som omtales. Samtidig er det utfordrende ved at Norge allerede har en god avtale med Japan, og det er ikke så mye annet vi kan forhandle inn, sier han.

Ystmark har likevel tro på at Norge kan bidra med kunnskap rundt markedsføring, merkevarer og regulering av næringen – som igjen kan bedre situasjonen for japansk fiskerinæring.

– Og samtidig er japanerne dyktige på makrellstørje, som kanskje vi kan lære noe av, sier han.

Han mener også Norge og norsk sjømat vil få en stor plass på den planlagte verdensutstillingen i 2025 i Japan. Samtidig innser Ystmark at slike forhandlinger rundt frihandel vil ta tid.

Statsminister Jonas Gahr Støre serverte japanerne norsk fisk. Foto: Christian Chramer, Norges Sjømatråd

Stor delegasjon

Foruten Sjømat Norge er Norges Fiskarlag, Fiskebåt og Norges sjømatråd til stede på møtene. I forkant av turen har sjømatinteressene også jobbet mye opp mot regjeringen og Innovasjon Norge for å få norsk sjømat høyere på agendaen.

Geir-Ove Ystmark i Japan. Foto: Privat

Fredag skal blant annet Støre og Ystmark på fiskemarkedet i Tokyo. I dag var statsministeren på butikkbesøk i den japanske hovedstaden.

– Felleserklæringen blir et viktig dokument for begge land når vi sammen skal prioritere de viktigste temaene i vårt forhold framover. Vi samarbeider også meget godt med Japan i FN og andre multilaterale fora, sier Støre.