Konkurransetilsynet i Storbritannia, The United Kingdom's Competition and Markeds Authority (CMA) ser nå på hvorvidt Grieg Seafoods planlagte salg av deres virksomhet på Shetland vil