Men økt salg gjenspeilte seg ikke i økt driftsmargin. Driftsmarginen ble tvert imot halvert til 1 prosent i 2022.

– Største driver for økt omsetning er økte råvarepriser, som hvete og soya og mange andre ingredienser i fiskefôret. Der ble markedet gjennom 2022 sterkt påvirket av krigen i Ukraina. I Peru har der vært restriksjoner på fisket etter stillehavsansjos, anchoveta, noe som har påvirket prisene på fiskemel og – olje i det globale markedet i siste del av 2023. Verden har dessuten opplevd generell inflasjon de siste årene, noe som øker for eksempel logistikk-kostnadene, sier analysesjef Ragnar Nystøyl i analyseselskapet Kontali til IntraFish.