NY EKSPORTREKORD FOR SJØMAT
  • I løpet av årets ni første måneder har Norge eksportert sjømat for 84,7 milliarder kroner. Det er mer enn noensinne tidligere i løpet av et års tre første kvartaler
  • Sjømateksporten er 7,9 milliarder kroner mer enn i samme periode i fjor, eller rundt 10 prosent
  • Atlantisk laks står aleine for 67 prosent av totalen, eller nesten 57 milliarder kroner
  • Laksefisk (som også inkluderer oppdrettet ørret) står for 70 prosent av totalen, eller knappe 57,7 milliarder kroner. Det er ørlite ned på samme periode i fjor

Norge solgte i forrige måned laks for 7,8 milliarder kroner. Det er 30 prosent mer enn i september i fjor, ifølge Norges sjømatråds rykende ferske statistikk som blir offentliggjort i dag.

– Denne veksten er oppsiktsvekkende. Volumet i september er betydelig større enn forventet, det samme gjelder eksportverdien. Det er som om der aldri har eksistert noen pandemi. Laksemarkedet er tilbake på samme vekstkurve som før covid, sier analytiker Paul T. Aandahl i Sjømatrådet til IntraFish.

Forrige verdi-rekord ble satt i mars 2021 med 7,1 milliarder kroner.

Kiloprisen i september var 7 prosent høyere enn i samme måned i fjor og endte på kroner 53,22.

Månedsrekord

I september solgte Norge 156.000 tonn oppdrettet atlantisk laks, målt i rund vekt (WFE).

– Det har aldri noensinne vært eksportert mer laks i én enkeltstående måned, slår Aandahl fast.

Veksten på september i fjor var 22 prosent.

– Veksten i volum er også den høyeste noensinne, men ikke veksten i prosent, sier Aandahl.

Flyfrakt av laks fra Gardermoen til Miami. Foto: Mikaela Berg

Forrige volum-rekord ble satt i oktober i fjor med 138.000 tonn WFE. September 2021 ligger 13 prosent over forrige rekord.

Sjømatanalytikeren peker på to faktorer: Økt produktivitetsvekst samt høyere kilopris.

Slaktevekta per individ er opp. Aandahl vil ikke gå ut med september-tallene ennå, men viser til august da snittvekta lå 5 prosent over samme måned i fjor. I august i år var snittvekta per slaktet fisk 4,8 kilo WFE.

I tillegg blir det nå slaktet flere individer enn på samme tid i fjor.

– Det har vært trenden gjennom hele året. Vi er blitt bedre til å handtere lakselus. Da står laksen kortere tid i sjø og vi får raskere omløpshastighet, altså økt produktivitet, sier Aandahl.

Tredje kvartal

I tredje kvartal eksporterte Norge laks for 21,6 milliarder kroner. Det er 4,7 milliarder kroner eller 28 prosent mer enn i tredje kvartal i fjor.

I volum var eksporten opp 60.000 tonn WFE eller 17 prosent til 404.000 tonn.

– Legg merke til at verdistigningen i tredje kvartal er høyere enn volumveksten, sier Aandahl.

Ingen har det så travelt som en død laks. Foto: Jon Eirik Olsen

Enda en rekord

I volum har Norge i løpet av ni måneder eksportert 1,054 millioner tonn WFE. Det er opp 15 prosent på samme periode i fjor.

– Det er enda en ny rekord, påpeker Aandahl.

Forrige rekord ble satt i 2019 med 922.000 tonn WFE. Den nye rekorden ligger 14 prosent over.

Og enda en

Hittil i år, i løpet av årets tre første kvartaler, har Norge eksportert laks for 56,9 milliarder kroner.

– Det er også ny rekord. Vi har aldri tidligere solgt så mye laks per utgangen av september, sier analytikeren.

Rekorden ligger 10 prosent over samme periode i fjor.

Forrige rekord for perioden ble satt i 2019 med 52,2 milliarder kroner. Den nye rekorden ligger 9 prosent over.

Kronekursen

Og rekorden kunne vært enda høyere. Kronekursen har styrket seg.

– Det vil si at vi får mindre betalt enn hvis kronekursen hadde vært høyere, sier Aandahl.

Hittil i år er snittprisen per kilo laks kroner 57,81. Det er ned 3,3 prosent på samme periode i fjor, da krona sto svakere.

Snittprisen per kilo for norsk laks hittil i år ligger på 5,65 euro. Det er 1 prosent høyere enn i fjor.

I dollar ligger snittprisen per kilo norsk laks hittil i år på 6,75. Det er 7,1 prosent høyere enn i samme periode i fjor.

(Det er gjort korrigeringer om kronekursen klokka 8:45 etter første publisering klokka 6:00, red.anm).

Rekord på rekord

Under pandemien har andelen bearbeidet norsk laks blitt større enn før pandemien. Det skyldes blant annet vridning fra restaurantmarkedet til heimekonsum.

Hittil i år har Norge eksportert 207.000 tonn fersk og frossen laksefilet, omregnet til WFE. Det er 22 prosent mer enn i samme periode i fjor.

I verdi er denne kategorien 13 prosent opp til 12,8 milliarder kroner.

– Her setter vi også rekorder, både i volum og verdi, sier Aandahl.

Ulike typer røykelaks til salgs i en butikk i Sveits. En sveitsisk franc er rundt 9,3 norske kroner. Foto: Anders Furuset

Av Norges totale lakseeksport, målt i volum, utgjorde fersk og frossen filet i samme periode fjor 18 prosent.

I år er tilsvarende tall 20 prosent.

I september isolert var prosenten nede i 15 mot 17 i fjor.

– Veksten i bearbeiding har avtatt de siste par månedene, konstaterer Aandahl.

Når det gjelder laks, er Norge hovedsakelig en råvareeksportør. Det største enkeltproduktet er fersk hel laks. I løpet av årets tre første kvartaler har Norge solgt 826.000 tonn produktvekt. Det er 14 prosent opp på samme periode i fjor.

Covid og filet

– Nedgangen i bearbeiding i august og september skyldes vel at verden er på vei ut av pandemien og at kundene igjen vil ha mer ubearbeidet vare?

– Nei, det er for tidlig å konkludere slik. Filet selges mer på langsiktige kontrakter. Veksten i eksporten de siste par månedene har hovedsakelig vært fersk hel laks som selges i spotmarkedet. Derfor mister fileten andel, i alle fall på kort sikt, sier Aandahl.

Tabellen viser Norges største laksemarkeder for direkte eksport i løpet av de første tre kvartalene i 2021, rangert etter verdi i år. Verdi er oppgitt i tusen kroner. Volum er oppgitt i tonn rund vekt (WFE):

_ Laks totalt Verdi Verdi Tonn WFE Tonn WFE Endring Endring
Rangering År 2020 2021 2020 2021 Verdi WFE
_ Totalt 51 845 463 56 909 650 920 272 1 054 290 10 % 15 %
1 Polen 7 157 203 7 493 031 146 948 160 291 5 % 9 %
2 Frankrike 4 812 477 5 020 867 84 571 93 556 4 % 11 %
3 Danmark 4 208 472 4 600 219 84 134 93 338 9 % 11 %
4 USA 3 769 932 4 059 167 48 694 58 447 8 % 20 %
5 Spania 3 398 356 3 900 346 60 149 71 617 15 % 19 %
6 Nederland 3 278 190 3 849 946 59 270 73 108 17 % 23 %
7 Italia 2 429 379 3 005 434 43 651 55 103 24 % 26 %
8 Storbritannia 2 910 777 2 501 044 51 722 46 964 -14 % -9 %
9 Sør-Korea 1 647 909 2 083 928 24 876 32 916 26 % 32 %
10 Tyskland 2 131 573 2 068 112 37 008 38 024 -3 % 3 %
11 Sverige 1 979 665 2 021 071 34 088 35 281 2 % 3 %
12 Japan 1 865 454 1 955 929 29 575 34 824 5 % 18 %
13 Litauen 1 534 193 1 613 375 29 530 32 560 5 % 10 %
14 Kina 840 069 1 484 380 14 036 23 618 77 % 68 %
15 Finland 1 177 101 1 210 727 23 903 24 370 3 % 2 %
16 Israel 954 769 1 051 111 15 818 17 297 10 % 9 %
17 Ukraina 545 665 914 888 11 804 19 396 68 % 64 %
18 Thailand 627 955 853 313 10 195 14 874 36 % 46 %
19 Taiwan 584 726 722 643 9 557 12 721 24 % 33 %
20 Hongkong SAR 644 664 682 291 10 111 11 505 6 % 14 %

Kilde: Norges sjømatråd

___________________________________________________________________________________________________

Har du lyst til å lese flere nyheter fra sjømatbransjen?Prøv oss for 1 krone den første måneden