Sjømateksporten
  • Norge eksporterte sjømat for 11,2 milliarder kroner i oktober.
  • Det er en økning på 636 millioner kroner, eller 6 prosent, sammenlignet med oktober i fjor.
  • Hittil i år ligger eksportverdien hele 8,5 milliarder kroner foran fjoråret.

Det viser rykende ferske tall fra Norges sjømatråd.

Verdien av lakseeksporten i oktober var opp 14 prosent på oktober i fjor og endte på 7,4 milliarder kroner.

Tidenes rekord for en enkeltmåned er september i år med 7,7 milliarder kroner.

Volumet ut av Norge er ned 1 prosent sammenliknet med oktober i fjor, til 137.000 tonn, omregnet til rund vekt (WFE).

– Vi merker oss at volumet er stabilt, mens verdien er sterkt opp, sier analytiker Paul T. Aandahl i Sjømatrådet til IntraFish.

Kiloprisen også opp

Kiloprisen i oktober endte på kroner 57,74 i snitt for fersk hel laks. Det er opp 19 prosent på samme måned i fjor.

Paul T. Aandahl.

– Veksten kunne vært enda sterkere, men kronekursen har styrket seg rundt 10 prosent mot euro og dollar, sier Aandahl.

Målt i euro var kiloprisen 5,88 i oktober, eller opp 32 prosent sammenliknet med samme måned i fjor.

Målt i amerikanske dollar var kiloprisen opp 30 prosent til 6,83.

– Denne oppgangen i både kilopris og total verdi viser hvor sterk etterspørselen er etter norsk laks, sier Aandahl.

Han sammenlikner kiloprisen i oktober i år med snittet for oktober 2019 som var siste normalår før pandemien.

I kroner var kiloprisen opp 11 prosent, i euro opp 14 prosent og i dollar opp 20 prosent.

Sammenliknet med oktober 2019 var volumet opp 3 prosent til nevnte 130.000 tonn.

Markedsandel for EU

– Markedet har overtenning, sa lakseeksportør Ole Kristian Kjellbakk til IntraFish i forrige uke. Han er administrerende direktør i Fram Seafood, en eksportbedrift som holder til i Bodø.

EU er Norges egentlige heimemarked. I oktober gikk 67 prosent av all norsk lakseeksport dit, målt i verdi, mot 69 prosent i fjor og 65 prosent i normalåret 2019.

Målt i volum tok EU 70 prosent av den norske laksen i oktober, mot 72 prosent i fjor og 68 prosent i 2019.

– Andelsmessig plasserer oktober i år seg mellom pandemiåret 2020 og normalåret 2019, målt både i volum og verdi, konstaterer Aandahl.

Effekten av økte flyfrakt-kostnader

Statistikken viser at Asias andel av Norges lakseeksport også plasserer seg mellom pandemiåret og siste normalår.

I oktober gikk 16 prosent av norsk lakseeksport til forskjellige land i Asia. Tilsvarende markedsandel var 14 prosent i fjor og 18 prosent i 2019.

– Vi ser fortsatt effekten av økte flyfrakt-kostnader til fjerne markeder. Det kan forklare nedgangen i markedsandel til Asia. Laks er blitt relativt dyrere å importere for asiatene, sier Aandahl.

Vekstmarkeder

Målt i prosentvekst i volum var Nederland størst med 21 prosent sammenliknet med oktober i fjor, og endte på 10.675 tonn WFE.

Nederland er Norges fjerde største laksemarked for direkte eksport. Mye av laksen videreforedles i Nederland, hovedsakelig til fersk filet, og sendes til andre land i EU, som Tyskland, Belgia og Frankrike.

– I tillegg er USA et viktig marked for den norske laksen som videreforedles i Nederland sier Aandahl.

Nest størst prosentvekst hadde Frankrike med 14 prosent til 14.016 tonn WFE.

Frankrike er Norges nest største laksemarked for direkte eksport.

Norges største laksemarked for direkte eksport er Polen. Dit falt eksporten med 9 prosent til 22.608 tonn WFE.

Varierende eksportpriser

Snittprisene til de forskjellige markedene varierer.

Snittet for Polen i oktober ble kroner 53,11 per kilo.

Snittet for Frankrike ble kroner 58,96.

Snittet for Nederland ble 58,99.

– Eksportprisen reflekterer at laksen selges i forskjellige størrelser til forskjellig pris, pluss produktsammensetning. Polen kjøper laks som røykes og som i hovedsak går til det tyske markedet, mens de andre to landene i større grad skjærer laksen til ferske porsjoner til ferskmarkeder, sier Aandahl.

I Thailand er ikke lenger norsk laks solgt bare til turister på restaurant. Kjøpesterke forbrukere er begynt å tilberede norsk laks i egne kjøkken. Derfor har ikke pandemien ført til kraftig brems i eksporten. Foto: Norges sjømatråd

Norges tredje største eksportmarked i oktober var Danmark. Dit var nedgangen så stor som 25 prosent på i fjor.

– Månedsforskjeller på Danmark kan i stor grad skyldes måten fisken registreres på. Danmark er en hub for videre eksport. Erfaring viser at når Norge selger større volumer til lavere priser, drar Danmark opp på statistikken, mens når prisene går opp, blir Danmark i større grad et land kun for transitt og ikke import, sier Aandahl.

Endring på Kina

Sjømatanalytikeren registrerer endring på Kina.

Norge har i mange år hatt store forventninger om vekst i lakseeksporten til verdens mulig største laksemarked. Men veksten går i bølger, avbrutt av nobelpris og andre politiske forordninger.

Siste nytt er at kinesiske myndigheter har innført nye regler for import av matvarer. De skal gjelde fra årsskiftet. Kravene er ikke rettet spesielt inn mot Norge eller laks, men mot alle typer matvarer som importeres fra alle land.

Lakseflyet Boeing 777. Highloader er en spesiell lift til lasting og lossing av store fly,. Foto: Bent-Are Jensen

Heretter skal fersk laks være pakket i en indre forpakning, i tillegg til den ytre forpakningen som er fiskekassen. Den indre forpakningen skal være merket med etikett på engelsk og kinesisk. Varene skal merkes med hele produksjonskjeden, inkludert transportbåter og lager. Varer som ikke oppfyller disse kravene, blir destruert eller returnert.

For lakseeksportørene blir pakkingsprosessen mer komplisert. I stedet for maskinelle operasjoner må fisken i større grad pakkes for hand.

Kina faller på statistikken

I løpet av årets tre første kvartaler ble Kina Norges 14. største laksemarked. I oktober falt Kina til 18. plass.

– Det nye er at kineserne er begynt å kjøpe filet også, noe de ikke har gjort før. Før solgte vi tilnærmet null bearbeidet produkt, men vi merket endring allerede i september, sier Aandahl.

Hittil har kineserne kjøpt fersk hel laks med hode.

– Filet er mer lukrativt for norske produsenter. For det første har filet allerede innvendig emballasje. For det andre er prisene bedre, påpeker han.

Sjømatrådets statistikk viser nesten fordoblete kilopriser på Kina. I oktober i år oppnådde nordmennene kroner 97,03 i snitt per kilo fersk hel laks til Kina mot kroner 50,57 i samme måned i fjor. Prisforskjeller er egentlig enda større siden valutaen kommer i tillegg.

I dollar har kiloprisen gått opp fra 5,45 i oktober i fjor til 11,47 i oktober i år.

Statistikken viser at Norge i oktober solgte 63 tonn fryst filet produktvekt og 71 tonn fryst filet produktvekt til Kina. I tillegg kommer 1.380 tonn fersk hel laks.

__________________________________________________________________________________________________

Har du lyst til å lese flere saker fra sjømatnæringa? Prøv et abonnement på IntraFish - kun kr. 1 første måned!