Av en total sjømateksport på 70,1 milliarder kroner første halvår utgjør oppdrettsfisk 50, 8 milliarder kroner, mens villfanget fisk står for 19,3 milliarder kroner. Aldri tidligere har tallene vært høgere.

Etter seks måneder har Norge faktisk passert eksportverdien for hele 2015.

Snittprisen per kilo laks for juni var kroner 97,47 for fersk hel laks. Det er 64 prosent opp på juni i fjor.

I første halvår ble snittprisen for laksen på 87,37 kroner og 50 prosent opp på samme periode i fjor.