Blå uke
  • Blå Uke i Bodø går ut på å presentere norsk sjømatnæring for et bredt publikum, med et utall innslag på programmet, inkludert samlinger der sjømatnæringa hyller seg sjøl.

– Disse to figurene der, kalte han dem under et foredrag han holdt på åpningskonferansen til Blå Uke i Bodø tirsdag.

Hofseth er største eier i konsernet med samme navn, der han også er konsernsjef. Konsernet oppdretter både laks og ørret, foredler og eksporterer.

Temaet for konferansen var «innovation through chaos», og Hofseth var spesielt invitert for å fortelle om selskapet sitt.