TIDENES NEST BESTE APRIL
  • Veksten i sjømateksporten (ikke bare laks) fortsetter
  • Norge eksporterte sjømat for 8,6 milliarder kroner i april
  • Det er en økning på 338 millioner kroner, eller 4 prosent, sammenlignet med april i fjor, og tidenes nest beste måned for norsk eksport av sjømat i april.

– Jo, det går bra med laksen, konstaterer analytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd overfor IntraFish, når han skal kommentere den rykende ferske April-statistikken for 2021.

I verdi var eksporten av atlantisk laks opp med 491 millioner kroner til 5,8 milliarder. Det er 9 prosent opp på samme måned i fjor.

I volum var eksporten opp 4,8 prosent til 99.000 tonn, omregnet til rund vekt (WFE).

– Det er fantastisk at norsk sjømateksport legger bak seg en av tidenes beste aprilmåneder. Det betyr at vi har ei næring som er tilpasningsdyktig og med flinke folk i alle ledd. Til tross for koronapandemien har sjømateksporten klart seg svært godt. Jeg har stor tro på at gjenåpningen av samfunnet vil gi enda flere muligheter, skriver fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en epost til IntraFish.

Verdien av lakseeksporten i april var den nest høyeste for april måned noensinne: Kun slått av april 2019, som var på 6,2 milliarder kroner. Det er 400 millioner over forrige måned.

Analytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd. Foto: Norges sjømatråd

Sammenlignet med korona-måned

– Men merk at veksten skjer på en måned da koronapandemien i fjor hadde stor negativ effekt på laksesalget, sier Aandahl.

Fjoråret startet ualminnelig høgt med en kilopris på kroner 75,53 i snitt for januar. Deretter falt prisene jevnt og trutt til april, mens pandemien spredte seg over verden og land etter land stengte ned.

Kiloprisen i april i fjor endte på kroner 57,26.

I år er kiloprisen 11 prosent høyere enn i april i fjor og endte på kroner 63,44.

– Prisutviklingen i år har vært motsatt av i fjor, fra en relativt lav snittpris i januar med jevn stigning til april, mens mange land innfører forsiktige lettelser i restriksjoner mot smittespredning, sier Aandahl.

Valuta- og volumeffektene

Han trekker fram valuta- og volumeffektene for april sammenlignet med samme måned i fjor. Sjømatrådets regnestykke er som følger:

Tyrkiske kostrådseksperter lærer om norsk laks på seminar i Istanbul. Foto: Norges sjømatråd

Økt eksport i volum utgjør 209 millioner kroner av den totale verdien, som altså endte på 491 millioner. Økning i lakseprisen ute i markedene hevet verdien av eksporten med 985 millioner kroner. Men valutaeffekten trekket eksportverdien ned med 703 millioner kroner, slik av den endte på 491 millioner kroner.

Aandal poengterer at det går mot normalisering av kronekursen mot de store valutaene som er euro og dollar. Kronekursen var eksepsjonelt svak på denne tida for ett år siden.

Mot euro var kronekursen opp 11,5 prosent i april i år mot april i fjor.

Mot dollar var krona opp så mye som 19,8 prosent.

Dyrere laks

– Det vil ta tid før prisstigningen på laks forplanter seg til forbruker, sier Aandahl.

I euro var eksportprisene opp 25 prosent mot april i fjor og endte på 6,32 per kilo.

I dollar var kiloprisen opp så mye som 38 prosent til 7,58.

Aandahl begrunner den sterke prisoppgangen med flere forhold.

Sushi-disk i Italia. Foto: Maia Neumann

Turbulens og usikkerhet

– Husk at i fjor falt prisene mye på grunn av den turbulens som pandemien forårsaket. Omsetningen av laks ute i markedene skiftet fra restauranter til detaljhandel. Der var betydelig usikkerhet i distribusjonskanalene, men usikkerheten snudde da logistikken gikk seg til, og vi fikk prisstigning i mai-juni. Så når vi sammenlikner den flotte utviklingen vi ser i april i år, sammenlikner vi med et veldig lavt nivå i fjor, sier han.

Nedstengningen av restaurantene globalt ble etter hvert til en viss grad oppveid av økt salg av takeaway.

– Dessuten vokste konsumet av laks voldsomt heime hos folk. De som tidligere hadde spist laks på restaurant, begynte å tilberede den sjøl på kjøkkenbenken. Det skapte økende etterspørsel globalt, påpeker han og legger til at det vil gi konsekvenser framover:

Folk som har lært seg å tilberede laks heime, vil ikke «avlæres» når pandemien går over. De vil fortsette å kjøpe laks i butikk også når restaurantene åpner opp igjen for fullt.

Markedsundersøkelser viser at de som nå kjøper laks i detaljhandel, gjør det oftere enn før.

Laks i butikk har dessuten tiltrukket seg mange nye konsumenter siste året.

Luftige problemer

Pandemien skapte i fjor store problemer for flyfrakt av laks, særlig til Asia og Nord-Amerika. Da passasjerflyene sluttet å gå, måtte lakseeksportørene leie inn transportfly. Fraktratene fordoblet seg i perioder.

Harstad-Narvik lufthavn Evenes: Fly fra et ørkenland i ferd med å lastes med fisk i polarnatten. Foto: Perishable Center Nord

– Nå har Asia gått seg til. Logistikk-kostnadene er nesten nede på samme nivå som før pandemien. Vareflyten fra Kina til Europa er stor, og laksen går som returfrakt. Men fly-logistikken til USA er fortsatt utfordrende, særlig fordi man til Nord-Amerika i større grad er avhengig av å frakte laks i buken på de store passasjerflyene som fortsatt er innstilte eller går med sterkt redusert frekvens, sier Aandahl.

Polen, Frankrike og Italia

April var første måned at eksporten til Polen gikk ned siden pandemien startet. Det polske markedet er det som har vokst sterkest gjennom hele perioden. I april falt salget dit 4 prosent til 14.000 tonn, sammenlignet med samme måned i fjor.

– Fallet i polsk import skyldes sterk økning av lakseprisen, sier Aandahl.

Markeder som fikk seg en trøkk under første fase av pandemien i fjor, øker nå.

I april var direkte salg fra Norge til Frankrike opp 18 prosent til 8.700 tonn rund vekt. I fjor hadde franske forbrukere sterke restriksjoner på bevegelsesfrihet og ferskfiskdiskene ble stengt, noe som påvirket laksesalget.

Til Italia økte eksporten med så mye som 45 prosent i april til 5.100 tonn rund vekt.

Asia liker rød fisk

Asias andel av Norges samlede lakseeksport var i april 18 prosent, det samme som i samme måned i fjor.

Sushi er blitt populært i Thailand. Foto: Thomas Engstrom

Asia kjøpte i forrige måned rundt 18.000 tonn norsk laks, omregnet til rund vekt.

Kina som var sterkt opp i mars i år, falt i april med så mye som 28 prosent i volum til 2.500 tonn rund vekt.

– Det skyldtes sterk økning i kiloprisen målt i dollar. De var opp nesten 70 prosent. Det skyldes blant annet mindre på tilgang på storfisk i april år, sier Aandahl.

Chile kommer tilbake

Chilenske bransjemedier melder nå at Chile er på full fart tilbake i det kinesiske markedet igjen. Problemer under pandemien sørget i en periode for at chilenerne falt nesten helt ut.

Norges sjømatråd har ennå ikke oppdaterte data for totalimporten til Kina.

Norge har i en periode hatt større markedsandel enn konkurrentene på Kina, men ikke like stor som i 2007 da Norge hadde det kinesiske markedet for oppdrettet atlantisk laks helt for seg sjøl.

Japan størst

Hittil i år og april inkludert, har Japan vært største asiatiske marked for norsk laks, med nesten 3.700 tonn rund vekt i forrige måned.

På statsbesøk: Statsminister Erna Solberg lager laksesushi i Japan til ære for inviterte medier. Arkivfoto: Norges sjømatråd

Det er hakket foran Sør-Korea som kjøpte nesten 3.500 tonn norsk laks, omregnet til rund vekt, i forrige måned.

Til sammen har Norge 32 laksemarkeder i Asia.

Thailand fordoblet importen av norsk laks i april til 1.400 tonn.

Aandahl påpeker at Thailand har gått godt hele det siste halvåret, til tross for sterkt redusert turisme. Tilførselen til Thailand har også økt fra Chile med frossen laks og fra Australia med fersk.

USA

USAs andel av norsk lakseeksport steig med 2 prosentpoeng til 7 prosent, eller 6.500 tonn rund vekt i april, sammenlignet med samme måned i fjor.

– Veksten skyldes økt etterspørsel etter bearbeidede produkter, særlig fersk og frossen filet, sier analytikeren.

Mer bearbeidet

– Laksemarkedet er fortsatt volatilt, slik det pleier å være. Unntaket var i fjor høst som ble en rolig periode, sier Aandahl.

Laksefilet i skiver. Foto: Tom Haga

Han registrerer at april viste en fortsatt økning i eksporten av filet.

– Særlig har eksporten av fersk filet gjort det bra hittil i år, sier han.

Bearbeidet laks utgjorde i april i år 23 prosent av norsk lakseeksport, sammenlignet med april i fjor da den var 20 prosent.

Tabellen nedenfor viser Norges 20 største (av i alt rundt 100) laksemarkeder i april 2021, rangert etter verdi, sammenlignet med april i fjor, også når det gjelder volum.

* * Verdi 1000 NOK Rund vekt i tonn Endring i Endring i
Rangering År 2020 2021 2020 2021 verdi rund vekt
* Totalt 5 281 792 5 772 753 94 771 99 279 9 % 5 %
1 Polen 747 673 688 767 14 559 14 036 -8 % -4 %
2 Frankrike 410 307 502 638 7 368 8 705 23 % 18 %
3 USA 401 821 456 549 4 748 6 473 14 % 36 %
4 Danmark 403 047 442 636 8 384 8 109 10 % -3 %
5 Spania 367 632 434 054 6 833 7 350 18 % 8 %
6 Nederland 307 334 370 752 5 704 6 617 21 % 16 %
7 Italia 170 716 308 119 3 490 5 051 80 % 45 %
8 Japan 226 062 242 521 3 367 3 674 7 % 9 %
9 Sør-Korea 184 870 238 855 2 974 3 445 29 % 16 %
10 Storbritannia 292 096 222 312 5 249 3 940 -24 % -25 %
11 Sverige 180 359 212 935 3 250 3 632 18 % 12 %
12 Tyskland 237 792 197 741 3 917 3 477 -17 % -11 %
13 Kina 167 940 164 360 3 437 2 482 -2 % -28 %
14 Litauen 182 547 140 261 3 355 2 734 -23 % -19 %
15 Finland 122 602 136 374 2 786 2 460 11 % -12 %
16 Ukraina 57 462 94 767 1 378 1 972 65 % 43 %
17 Thailand 41 862 89 963 678 1 406 115 % 108 %
18 Taiwan 56 899 86 421 1 023 1 391 52 % 36 %
19 Israel 116 131 84 376 1 949 1 310 -27 % -33 %
20 Hongkong SAR 91 363 83 974 1 569 1 322 -8 % -16 %

Kilde: Norges sjømatråd