Lakseprisen
  • Den såkalte SSB-prisen på laks er en etterslepende indikator, og Norges offisielle laksepris. Den rapporteres av SSB hver onsdag, for den foregående uken. Prisen er verdien ved grensepassering, så den er altså inkludert transport til grense.
  • SSB-prisen inkluderer også fisk som selges på kontrakt. Typisk er dette godt under halvparten av totale volum, men i perioder med store prissvingninger i spotmarkedet vil vi likevel se mindre svingninger i SSB-prisen enn i «lakseprisen».
  • Vel så interessant som selve prisen, kan eksportvolumet SSB rapporterer om være.
  • Godt over 90 prosent av norsk laks eksporteres, så SSB-statistikken fanger opp det store bildet.

Det er en oppgang på 0,2 prosent sammenlignet med uken før da prisen lå på 60,99 kroner kiloet. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå onsdag morgen.

Eksportkvantumet for fersk laks i uke 16 endte på 16 234 tonn, noe som er 9,7prosent mindre enn uken før da volumet var 17.979 tonn.

I uke 16 ble det eksportert 250 tonn frossen laks, mot 161 tonn uken før. Prisen på frossen laks i uke 16 var 58,46 kroner mot 64,01 kroner kiloet uken før.

Prisen på fersk laks ligger i uke 16 over samme nivå som tilsvarende uke i fjor da den oppnådde en pris på 56,11 kroner kiloet, men betydelig under nivået i 2019 da fersk laks gikk for kroner 71,45 i uke 16.