Lakseprisen
  • Den såkalte SSB-prisen på laks er en etterslepende indikator, og Norges offisielle laksepris. Den rapporteres av SSB hver onsdag, for den foregående uken. Prisen er verdien ved grensepassering, så den er altså inkludert transport til grense.
  • SSB-prisen inkluderer også fisk som selges på kontrakt. Typisk er dette godt under halvparten av totale volum, men i perioder med store prissvingninger i spotmarkedet vil vi likevel se mindre svingninger i SSB-prisen enn i «lakseprisen».
  • Vel så interessant som selve prisen, kan eksportvolumet SSB rapporterer om være.
  • Godt over 90 prosent av norsk laks eksporteres, så SSB-statistikken fanger opp det store bildet.

Det er en nedgang på 1,6 prosent sammenlignet med uken før da prisen lå på 68,38 kroner kiloet. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå onsdag morgen.

Eksportkvantumet for fersk laks i uke 1 endte på 18.114 tonn tonn, noe som er 26,1 prosent mer enn uken før da det ble eksportert 14.360 tonn fersk laks. Da var det lave kvantum ut i markedet i og med nyttårsuka.

I uke 1 ble det eksportert 590 tonn frossen laks, og prisen på den var 65,12 kroner kiloet.