Lakseprisen
  • Den såkalte SSB-prisen på laks er en etterslepende indikator, og Norges offisielle laksepris. Den rapporteres av SSB hver onsdag, for den foregående uken. Prisen er verdien ved grensepassering, så den er altså inkludert transport til grense.
  • SSB-prisen inkluderer også fisk som selges på kontrakt. Typisk er dette godt under halvparten av totale volum, men i perioder med store prissvingninger i spotmarkedet vil vi likevel se mindre svingninger i SSB-prisen enn i «lakseprisen».
  • Vel så interessant som selve prisen, kan eksportvolumet SSB rapporterer om være.
  • Godt over 90 prosent av norsk laks eksporteres, så SSB-statistikken fanger opp det store bildet.

Det er en nedgang på 2,2 prosent sammenlignet med uken før da prisen lå på 56,09 kroner kiloet. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå onsdag morgen.

Eksportkvantumet for fersk laks i uke 45 endte på 24.527 tonn, noe som er 2,4 prosent mindre enn uken før da volumet var 25.120 tonn.

I uke 45 ble det eksportert 679 tonn frossen laks, og prisen på den var 58,66 kroner kiloet. Sist uke ble det ble eksportert 660 tonn frossen laks til en pris av 58,87 kroner kiloet.

Lakseprisen holder seg fortsatt så vudt over nivået i tilsvarende uker i 2020 og 2019, da prisen på fersk laks i uke 45 lå på henholdsvis 46,90 kroner og 54,48 kroner.