Lakseprisen
  • Den såkalte SSB-prisen på laks er en etterslepende indikator, og Norges offisielle laksepris. Den rapporteres av SSB hver onsdag, for den foregående uken. Prisen er verdien ved grensepassering, så den er altså inkludert transport til grense.
  • SSB-prisen inkluderer også fisk som selges på kontrakt. Typisk er dette godt under halvparten av totale volum, men i perioder med store prissvingninger i spotmarkedet vil vi likevel se mindre svingninger i SSB-prisen enn i «lakseprisen».
  • Vel så interessant som selve prisen, kan eksportvolumet SSB rapporterer om være.
  • Godt over 90 prosent av norsk laks eksporteres, så SSB-statistikken fanger opp det store bildet.

Det er en svak oppgang på 1,2 prosent sammenlignet med uken før da prisen lå på 52,88 kroner kiloet. Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå onsdag morgen.

Eksportkvantumet for fersk laks i uke 39 endte på 26.410 tonn tonn, noe som er 1,2 prosent mindre enn uken før da volumet var 26.728 tonn tonn.

I uke 39 ble det eksportert 660 tonn frossen laks, og prisen på den var 54,73 kroner kiloet.

Lakseprisen holder seg fortsatt over nivået i tilsvarende uker i 2020 og 2019, da prisen på fersk laks i uke 39 lå på henholdsvis 50,77 kroner og 47,73 kroner.