Et estimat fra en vanligvis velinformert aktør er på 114 til 116 kroner i snitt i inneværende uke per kilo for laksen til oppdretter for industristørrelsene.

Kildens estimat for laks som skal selges i neste uke, ligger på rundt 122 kroner til oppdretter, men kilden presiserer altså at det dreier seg om et estimat.

Etter å ha snakket med fem norske kilder mellom klokka 13 og 13:45 i dag, kan Intrafish presentere følgende estimater for priser til oppdretter:

  • 2–3 kilo: 111 kr/kg (til oppdretter i nord.