Denne fredagen er det uvanlig stort sprik i de lakseprisene vi får rapportert. De fleste markedsaktørene melder om priser svært lavt på 60-tallet, eller rett under